Astăzi are loc o nouă ședință de Guvern prezidată de premierul Pavel Filip. Cabinetul de miniștri urmează să examineze 14 subiecte incluse pe ordinea de zi. Printre acestea se numără și proiectul pentru transmiterea terenului Stadionului Republican cu titlu oneros Ambasadei SUA. Ordinea de zi o găsiți mai jos:

1. Cu privire la cadre
2. Pentru punerea în aplicare a Legii nr.302 din 21 decembrie 2017 cu privire la Serviciul Vamal
3. Cu privire la completarea Hotărârii Guvernului nr. 853 din 14 decembrie 2015
4. Privind edificarea în municipiul Chișinău amonumentului în amintirea Bisericii „Sfîntul Ilie”
5. Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţământ pentru anul de studii 2018-2019
6. Pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul tineretului și sportului
7. Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind activitatea mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală
8. Privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 16 din Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală
9. Pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate
10. Pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la transmiterea unui bun cu titlu oneros
11. Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile
12. Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997
13. Cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului
14. Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.130 din 8 iunie 2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă