Biroul permanent al Parlamentului a aprobat, în ședința de astăzi, ordinea de zi a ședințelor plenare pentru perioada 19-27 iulie 2018. Deputații vor dezbate proiectul Strategiei naționale de apărare și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia pentru anii 2018 – 2021 și proiectul Registrului național al monumentelor de for public.

Pe ordinea de zi mai figurează proiectul de lege privind modernizarea Codului civil, proiectul Codului administrativ, proiectele cu privire la eficiența energetică, cu privire la schimbul de date și interoperabilitate, cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport, privind securitatea aeronautică, privind instituirea Schemei de investiții în domeniul producțiilor de film și altor opere audiovizuale, privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant.

Plenul Parlamentului va mai examina propunerile de modificare și completare a Legii cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar, Legii cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, Legii privind achizițiile publice, Legii privind societățile pe acțiuni, Legii privind piața produselor petroliere, Legii privind fondul ariilor naturale protejate de stat.

Deputații vor mai dezbate un șir de modificări și completări la Legea finanțelor publice și responsabilităților bugetar-fiscale, Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, Legea cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație, Codul penal, Legea cu privire la activitatea farmaceutică, Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi.

Parlamentul se va convoca în ședințe plenare joi, 19 iulie, începând cu ora 11.00 și vineri, 20 iulie, începând cu ora 10.00.

Tot astăzi, Biroul permanent a decis să propună Parlamentului proiectul de Hotărâre cu privire la încheierea sesiunii de primăvară pe data de 27 iulie 2018.