Recent, Guvernul a operat noi modificări la legea achizițiilor publice în conformitate cu angajamentele pe care le are Republica Moldova față de Uniunea Europeană odată cu ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova si UE. Amendamentele, însă nu sunt ocolite de riscurile de corupție. Este opinia exprimată de economista IDIS Viitorul, Diana Enachi în cadrul emisiunii ”15 minute de realism economic”.

Printre cele mai importante modificări sunt: 1.Introducerea noilor criterii de atribuire, urmând sa fie: prețul cel mai scăzut, costul cel mai scăzut, cel mai bun raport – calitate – preț, cel mai bun raport calitate-cost. 2.Posibilitatea majorării valorii contractului de achiziții până la 15%, cu publicarea prealabila obligatorie a anunțului în Buletinul Achizițiilor Publice. 3.Trecerea la comunicarea prin mijloace electronice între autoritatea contractantă și operatorul economic. 4. Certificarea specialiștilor în domeniul achizițiilor.

Diana Enachi susține că transparența este primordială în achiziții publice. Asigurarea transparenței la orice etapă de achiziție previne corupția în domeniul achizițiilor publice. Unul dintre aspectele vulnerabile identificate în procesul organizării și desfășurării procedurilor de achiziții publice este lipsa transparenței la toate etapele procesului de achiziție. Toate anunțurile, dosarul și contractele de achiziție trebuie sa fie documente publice. Potrivit ei, o vulnerabilitate creata odată cu amendamentele propuse ține de eliminarea funcției de control și monitorizare de către Agenția Achiziții Publice a modului în care autoritățile respectă procedurile de achiziții publice și de atribuire a contractelor. Aceasta nu doar va spori riscurile de corupție, abuzurile și ilegalitățile dar, contravine și directivelor europene. Legislația europeană stipulează faptul că “Statele membre se asigură că aplicarea normelor în materie de achiziții publice este monitorizată.”. Prin urmare, recomandăm analiza suplimentară a acestui aspect și instituirea funcției de control și monitorizare a achizițiilor pentru reducerea încălcărilor dar și a problemelor sistemice.