Un nou serviciu social de îngrijire a copiilor cu vârsta de 4 luni-3 ani în timpul zilei va fi instituit de către autoritățile publice locale. Creșele vor fi amplasate în interiorul curților, grădinițelor și centrelor de reabilitare pentru copii. Acestea vor avea o capacitate maximă de 12 copii. Un Regulament în acest sens a fost aprobat de Cabinetul de miniștri.

Scopul serviciului social este de a preveni separarea copilului de familie, marginalizării, excluderii sociale şi instituţionalizării copilului, facilitarea procesului de (re)integrare familială și incluziune educațională și socială a copilului.

Copiii vor fi admiși în cadrul centrului, în baza cererii părintelui sau a persoanei în grija căruia se află, în caz că există risc înalt de separare a copilului de familie. Acolo, copii vor beneficia de alimentație, formarea deprinderilor de viață, dezvoltarea abilităților de comportament și cognitive, relaționale etc.

Centrul de zi pentru îngrijirea copiilor va acorda asistenţă copiiilor în conformitate cu particularităţile sale individuale de dezvoltare, va susţine familiile în soluționarea problemelor identificate și va urmări evoluţia situaţiei copilului în perioada aflării acestuia în Centru. Acesta are drept scop prevenirea separării copilului de familie.

Cheltuielile ce țin de organizarea și funcționarea Serviciului social „Centrul de zi pentru îngrijirea copiilor cu vârsta de 4 luni – 3 ani”, se vor efectua în limitele alocaţiilor prevăzute anual în bugetele unităților administrativ-teritoriale sau din donaţii, granturi şi alte surse conform legislaţiei.