Parlamentul se va convoca în ședință plenară vineri, 20 iulie, începând cu ora 10:00. Deputații vor examina propunerile de modificare și completare la Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, a codului Funciar. În total pe ordinea de zi a ședinței sunt 15 subiecte.

1. Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 (art.1, 3, 4, ș.a.)
2. Proiectul hotărârii pentru aprobarea Registrului național al monumentelor de for public
3. Proiectul hotărârii privind modificarea Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.1531/1993
4. Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind piaţa produselor petroliere nr.461 din 30.07.2001 (art.4)
5. Proiectul legii pentru completarea Legii nr.271-XV din 27.06.2003 cu privier la metodologia calculării plății pentru serviciile notariale (art.9)
6. Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului unor acte legislative (Codul funciar; Legea taxei de stat – art.3; Legea privind reglementarea de stat a regimului proprietății funciare, cadastrul funciar și monitoringul funciar – art.16,18
7. Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice (art.1, 2, 2’1, ș.a.)
8. Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni (art.11, 13, 16, ș.a.)
9. Proiectul legii cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport
10. Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea contenciosului administrativ – art.21; Legea cu privire la Centrul Național Anticorupție – art.4, 10; ș.a.)
11. Proiectul legii privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant
12. Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală – art.4, 5, 6, ș.a.; Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie
13. Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.355/2006 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (art.8, 11’2, 28)
14. Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar – art.21, anexa nr.7, ș.a.; Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică – anexa; ș.a.)
15. Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului educației nr.152 din 17 iulie 2014