La sfârșitul lunii iunie a anului 2018, sectorul bancar în continuare tinde a fi caracterizat de un exces de lichiditate care cu greu își găsește contrapartidă în economia reală, susțin experții Expert-Grup care au realizat un clasament al performanței bancare. În mod individual, în urma aplicării metodologiei Clasamentului performanței bancare, la sfârșitul lunii iunie 2018 rezultatele se prezintă în felul următor:

Topul este condus de 3 bănci de importanță sistemică pentru sistemul bancar și financiar național – B.C. Moldova-Agroindbank (MAIB), urmată B.C. Mobias-Banca și B.C. Moldindconbank (MICB). De asemenea, pe fundalul unor performanțe sporite alte două bănci (BC ProCreditBank; BC BCR Chișinău) înregistrează un avans consistent față de lunile precedente.

În mod particular, la nivelul indicatorilor generați pe compartimente specifice autorii clasamentului menționează:

– Băncile cu cea mai solidă bază de capital în raport cu activele: BCR Chișinău; B.C. Eximbank și B.C. „EuroCreditBank”;
– Băncile cu cel mai mare volum de active lichide: B.C. „Victoriabank”; B.C. Eximbank; și BCR Chișinău;
– Băncile cu cele mai calitative active: B.C. „FinComBank”; „B.C. „Mobiasbanca” și B.C. „EuroCreditBank”;
– Băncile cu cea mai mare rentabilitate a capitalului: B.C. „Moldindconbank”; B.C. „Mobiasbanca” și B.C. „Moldova-Agroindbank”;
– Băncile cu cea mai mare cotă de piață după portofoliul de credite: B.C. „Moldova-Agroindbank”; B.C. „Moldindconbank” și B.C. „B.C. „Mobiasbanca”.

Experții afirmă că lichiditatea băncilor rămâne mult peste limitele reglementate, dar și cele recomandate de practica bancară, fapt ce amplifică apariția unor costuri de oportunitate din ce în ce mai mari. Chiar și așa, băncile acumulează continuu profit, în baza unei marje bancare consistente, a unor diferențe pozitive de curs valutar și utilizând activ instrumentele de politică monetară (în special Certificatele Băncii Naționale). Astfel, la jumătatea anului 2018, profitul acumulat de bănci se cifrează la circa 936 mil. MDL, fiind influențat negativ de pierderile calculate de o singură bancă (BC Eximbank, -17,5 mil. MDL urmare pierderilor înregistrate în primele luni ale anului, ulterior profitabilitatea lunară a acesteia revenind pe un trend pozitiv).