Comisia Europeană va oferi în formă de grant, peste 12 milioane de euro Republicii Moldova. Banii vor fi alocați drept sprijin pentru dezvoltarea economică a țării.

Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului, 12 milioane de euro vor fi oferite prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate. Alte 250 mii de euro sunt prevăzute în cadrul Programului Anual de Acțiuni 2017 al UE. Banii vor fi utilizați pentru măsuri care vizează aplicarea echitabilă a legislației comerciale, gestionarea eficientă a activelor statului și a investițiilor publice, consolidarea protecției drepturilor investitorilor și promovarea reformelor în supravegherea sectorului financiar.

Tot astăzi, Cabinetul de miniștri a aprobat semnarea unui acord dintre Republica Moldova și Comisia Europeană. Convenția prevede alocarea a cinci milioane de euro pentru responsabilizarea cetățenilor moldoveni. În acest context societatea civilă va fi îndemnată să participe în procesul de luare a deciziilor de nivel local, regional și național.