Astăzi are loc o nouă ședință de Guvern prezidată de premierul Pavel Filip. Cabinetul de miniștri urmează să examineze 1 subiecte incluse pe ordinea de zi. Printre acestea se numără și aprobarea proiectului de lege privind importul unor mijloace de transport. Ordinea de zi o găsiți mai jos:

1. Cu privire la cadre
2. Pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului cu privire la barierele tehnice în comerţul dintre statele-membre ale Comunităţii Satelor Independente și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia
3. Pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind recunoașterea reciprocă a acreditării organismelor de evaluare a conformității și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia
4. Pentru inițierea negocierilor asupra Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană cu privire la consolidarea potențialului de creștere al Republicii Moldova printr-un mediu economic transparent, eficient, competitiv și rezistent
5. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale
6. Privind aprobarea Avizului asupra amendamentelor înaintate la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
7. Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1016/2016 „Pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice şi a Contractului-tip de management al instituţiei”
8. Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 525 din 22 iunie 2010 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aprobare și înregistrare a prețurilor de producător la medicamente”
9. Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 778/2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia”
10. Privind aderarea Guvernului Republicii Moldova la Hotărîrea Consiliului miniştrilor afacerilor externe al Comunităţii Statelor Independente cu privire la organizaţia de bază a statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente pentru dezvoltarea profesională şi recalificarea angajaţilor pentru autorităţile de investigare fiscală (financiară), semnată la Minsk la 6 aprilie 2018
11. Pentru aprobarea proiectului de lege privind importul unor mijloace de transport
12. Cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind responsabilizarea cetățenilor în Republica Moldova
13. Secrete