Parlamentul s-a convocat în ședințe plenară joi, 26 iulie, începând cu ora 09.00. Deputații vor dezbate peste 50 de proiecte de lege și hotărâri. Pe ordinea de zi figurează proiectul Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, reexaminarea Concepției naționale de dezvoltare a mass-media din Republica Moldova, proiectul de lege privind instituirea Schemei de investiții în domeniul producțiilor de film și altor opere audiovizuale, proiectul de lege privind declararea voluntară și stimularea fiscală, proiectul de lege cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport.

Plenul Parlamentului va mai examina propunerile de modificare și completare a Legii cu privire la energia electrică, Legii cu privire la gazele naturale, Legii cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, Legii ocrotirii sănătății.

Deputații vor mai dezbate un șir de modificări și completări la Legea cu privire la migrația de muncă, Legea cu privire la veterani, Legea cu privire la organizarea activității notarilor, Legea privind achizițiile publice, Codul penal, Codul contravențional, Codul fiscal.

Plenul Parlamentului urmează să ratifice Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Internațională a Poliției Criminale – INTERPOL cu privire la recunoașterea documentului de călătorie INTERPOL, precum și Acordul-cadru de împrumut între Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului privind procurarea ambulanțelor.

Dezbaterile din plen vor mai viza Raportul privind executarea bugetului de stat pe anul 2017, precum și proiectele de hotărâre privind eliberarea din funcție a doi judecători ai Curții Supreme de Justiție.