Parlamentul se convoacă în ultima ședință plenară din sesiunea de primăvară. Deputații vor dezbate 11 proiecte de lege și hotărâri. Pe ordinea de zi figurează proiectul legii privind securitatea aeronautică, Legea privind prețul normativ și modul de vânzare- cumpărare a pământului. Ordinea de zi a ședinței o puteți consulta mai jos:

1. Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul transporturilor rutiere – art.7, 37, 46, 152’1; Codul fiscal – art.336, 344, 346, ș.a.; ș.a.)
2. Proiectul hotărârii pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2017
3. 280 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea ocrotirii sănătății – art.2, 4,5, ș.a.; Codul fiscal – art.5, 13, 14 ș.a.; ș.a.)
4. Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la zonele și fîșiile de protecție a apelor rîurilor și bazinelor de apă – art.14; Legea privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura – art.29; ș.a.)
5. Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea taxei de stat – art.3, 4, 7; Legea cu privire la bonurile patrimoniale – art.2, 7; Legea cambiei – art.8; ș.a.)
6. Proiectul legii privind securitatea aeronautică
7. Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (art.21, 22)
8. Proiectul legii pentru completarea articolului 4 din Legea privind prețul normativ și modul de vînzare- cumpărare a pămîntului nr.1308-XIII din 25 iulie 1997
9. Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului educației nr.152 din 17 iulie 2014 (art.31)
10. Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr.9/2015 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului
11. Proiectul hotărîrii cu privire la încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2018
12. Încheierea lucrărilor sesiunii de primăvară