Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a hotărât sancționarea cu amendă a doi acționari în capitalul Fincombank – Biotex Com SRL (6,82%) și Avicomagro SRL (6,82%), firme controlate de două persoane fizice, scrie Mold-Street.

Motivul aplicării sancţiunii este „neprezentarea în volum complet a informațiilor/documentelor solicitate de Banca Națională în scopul exercitării atribuției de supraveghere și evaluare a calității acționarilor, în conformitate cu prevederile Legii privind activitatea băncilor și ale Regulamentului cu privire la deținerea cotelor de participare în capitalul social al băncii”.

Amenda de 89.758 lei pentru Biotex Com şi de 89.740 lei pentru Avicomagro este aplicată în mărime de 1% din deținerea acționarilor vizați în capitalul social al băncii și va fi vărsată la bugetul de stat.

Potrivit autorităţii bancare, Fincombank activează în regim normal și prestează toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontare.

De notat că beneficiar al cotei de 6,82% deţinute de Biotex Com SRL este Margareta Malcoci, iar a cotei de 6,82% deţinute de Avicomagro SRL este Valeriu Verdeş.

Până în 2010, proprietar la firma Biotex Com a figurat fostul bodygard a lui Oleg Voronin, Ghenadie Scripcaru, omorât în anul 2008. O investigaţie realizată de ziarul Timpul a arătat că, cu câteva zile înainte de a fi omorât, Scripcaru ar fi vândut 85% din companie contabilei, Margarita Malcoci.

Mai adăugăm că două luni în urmă BNM a sancţionat cu o amendă de 362.000 lei Fincombank pentru nerespectarea unor cerințe ale Legii instituțiilor financiare și ale altor acte normative ale BNM cu privire la clasificarea activelor/angajamentelor condiționale, concentrarea riscurilor (expunerile) băncii, la acordarea creditelor, efectuarea tranzacțiilor cu persoanele afiliate băncii, sistemele de control intern și cadrul de administrare.

Atunci conducerea băncii s-a ales cu avertisment pentru nerespectarea unor cerințe ale legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Potrivit rapoartelor băncii, cel mai mare pachet de acțiuni la Fincombank este deținut de Oleg Voronin, președintele Consiliului de Administrație, care împreună cu familia sa controlează 20,09% din capitalul instituției.

Urmează fondul de investiții Westem Nls Епtеrprisе Fuпd (Guvernul SUA), care deține 13,03%, și Victor Hvorostovschi, președintele băncii, care împreună cu familia sa are o cotă de 9,81%.