Accesul fermierilor la terenurile agricole din raionul Dubăsari a fost restabilit începând cu 1 august 2018. Mecanismul din anul 2006 este repus și implică adițional accesul la terenurile agricole, trecerea liberă a tehnicii pentru prelucrarea terenurilor, însămânțarea acestora, recoltarea și transportarea producției agricole, fără impedimente sau alt gen de restricții.

Obiectul procesului de restabilire a accesului la terenurile agricole a constituit suprafața de 6494,9 ha și aproximativ 5561 de deținători de terenuri, către data de 1 august 2018, au recepționat 99 de certificate de acces pentru posesie, folosință, inclusiv prelucrare a terenurilor agricole pentru o suprafață de 5241, 68 ha și adițional 19 certificate fiind emise, pentru o suprafață de 48 ha în vederea transmiterii acestora beneficiarilor, care constituie aproximativ 82% din suprafața totală procesată.

Diferența de 18% din suprafața totală a terenurilor constituie deținătorii care nu au depus seturile de documente necesare, cei care se află peste hotarele țării, terenurile aflate la balanța administrației publice locale, precum și terenurile care fac obiectul succesiunii (perfectarea actelor de moștenire).

Actualmente, certificate sunt eliberate fie proprietarilor individuali care intenționează să prelucreze personal terenurile sau persoanelor care au luat în arendă terenurile, atât persoane fizice cât și juridice.

Certificatele de acces la terenurile agricole se eliberează pe baza actelor cadastrale emise de către organele constituționale ale Republicii Moldova și prin care se confirmă dreptul de proprietate sau de arendă.

Grație eforturilor depuse de partea moldovenească în procesul de negocieri, spre deosebire de anul 2006, s-a reușit extinderea termenului de la 1 an la 20 de ani pentru a asigura o durabilitate a procesului și o sustenabilitate a investițiilor. Acest lucru va permite începând cu 1 august curent ca deținătorii de terenuri să planifice plantarea culturilor multianuale și posibilitatea utilizării tehnicii agricole pentru lucrările destinate prelucrării terenurilor.

Reamintim că Guvernul Republicii Moldova a oferit pentru perioada anilor 2014-2018, compensarea parțială a cheltuielilor suportate de către fermieri în valoare de 45 mln. lei, dintre care în anii 2017-2018, alocând circa 16 milioane de lei.