Astăzi are loc o nouă ședință de Guvern prezidată de premierul Pavel Filip. Cabinetul de miniștri urmează să examineze 18 subiecte incluse pe ordinea de zi. Printre acestea se numără și aprobarea proiectului de lege proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289 din 15 decembrie 2017. Ordinea de zi o găsiți mai jos:

1. Cu privire la cadre
2. Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.387/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziționarea serviciilor financiare de către întreprinderile de stat/municipale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public
3. Dispoziția Guvernului cu privire la procesul de raționalizare а cheltuielilor publice
4. Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289 din 15 decembrie 2017
5. Pentru aprobarea Regulamentelor-tip privind organizarea şi desfăşurarea activităţii în domeniul jocurilor de noroc ce constituie monopol de stat
6. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative
7. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul de colaborare dintre statele-membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul luptei împotriva furtului de valori culturale și asigurarea restituirii lor, întocmit la 5 octombrie 2007
8. Pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la aplicarea şi publicarea listei transportatorilor aerieni supuşi unei interdicţii de exploatare în Republica Moldova
9. Cu privire la aprobarea Metodologiei controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor, aferent domeniilor de competență ale Agenției pentru Supraveghere Tehnică
10. Cu privire la aprobarea Metodologiei controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor efectuat de către Agenţia pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței
11. Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
12. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
13. Cu privire la modificările ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului
14. Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 56/2017 „Cu privire la Consiliul Național de Planificare a Teritoriului”
15. Pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană cu privire la alimentarea cu apă și sanitație în raionul Cahul
16. Pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Bulgaria privind reglementarea migrației de muncă, întocmit la 18 iunie 2018
17. Cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate contra plată de instituţiile bugetare monitorizate de către Cancelaria de Stat şi tarifelor la acestea, precum şi a regulamentelor privind modul de formare a veniturilor de la prestarea serviciilor cu plată
18. Pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Cipru privind schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate