În primele șase luni ale anului structurile de primire turistică colective care oferă cazare au fost frecventate de 150,5 mii de turişti, dintre care 71,3 mii de turişti străini (47,4% din total) și 79,2 mii de turiști moldoveni (52,6%).

BNS spune că comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut s-a majorat crescut numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective cu 12 la sută. Acest fapt se datorează creșterii numărului de persoane care s-au cazat la pensiuni turistice şi agroturistice (+34,3%), structuri de odihnă (+23,3%), hoteluri și moteluri (+12,2%), structuri de întremare (+3,4%) și tabere de vacanță pentru elevi (+2,5%). Totodată, s-a redus numărul de turiști cazați la cămine pentru vizitatori cu 12,2%.

Turiștii care rămân pe mai mult timp în Moldova și se folosesc de servicii de cazare vin din
– România: 28,2%,
– Ucraina: 12,6%,
– Federaţia Rusă: 8,3%,
– Statele Unite ale Americii: 5,5%.

De asemenea, au fost înregistrați turiști și din țări precum: Germania, Italia, Turcia, Polonia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Israel, Franța ș.a.

În ianuarie-iunie 2018 la structurile de primire turistică colective au fost înregistrate 637,0 mii de înnoptări ale turiștilor, cu 7,8% mai mult comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2017. Majorarea numărului de înnoptări ale turiştilor a fost condiţionată de creșterea acestora la pensiuni turistice şi agroturistice (+27,1%), hoteluri şi moteluri (+16,9%), tabere de vacanță pentru elevi (+7,1%) structuri de odihnă (+5,1%), cămine pentru vizitatori (+4,1%) și structuri de întremare (+1,7%). Din numărul total de înnoptări, 76,6% le revine înnoptărilor turiştilor moldoveni şi 23,4% – înnoptărilor turiştilor nerezidenţi.

Durata medie de şedere a unui turist în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-iunie 2018 a constituit 5,2 zile, din care 7,2 – pentru turiştii moldoveni şi 3,1 zile – pentru turiştii nerezidenţi.