După ce două sindicate și-au arătat dezacordul cu proiectul de lege care prevede zilele de 28, 29 şi 30 august să fie declarate libere, și Asociația Patronală „Camera de Comerț Americană din Moldova” (AmCham Moldova), semnalează "îngrijorarea mediului de afaceri față de lipsa de previzibilitate, riscurile perturbării activității și impunerii unor costuri operaționale disproporționate asupra întreprinderilor, dar și costuri sociale care ar putea fi generate prin declararea zilelor suplimentare de odihnă în luna august 2018".

Într-un aviz al organizației, se spune că pe de o parte, termenul de preaviz nu este suficient pentru evitarea prejudiciilor cauzate de amânarea activităților planificate de organizații și cetățeni, iar pe de altă parte, acordarea acestor zile de odihnă nu este justificată de un scop proporțional din mai multe motive.

Astfel, AmCham Moldova explică că prin Strategia națională de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 511/2016, statul și-a declarat obiectivul „să amelioreze calitatea climatului de afaceri prin dezvoltarea unui cadru regulator mai transparent, previzibil şi clar”, or, potrivit AmCham intervenția propusă încalcă principiul previzibilității în reglementare și este incompatibilă cu scopul de atragere a investițiilor.

De asemenea, Se estimează că, prin declararea zilelor de odihnă suplimentare în luna august 2018, vor fi generate costuri suplimentare disproporționate pentru întreprinderi și organizații. Totodată, declararea zilelor libere în august va genera o repartizare neuniformă a activităților în cadrul săptămânilor ce vor urma, precum și o productivitate scăzută a muncii în zilele de sâmbătă declarate lucrătoare, cu potențiale efecte negative asupra stării de sănătate a lucrătorilor.

Astfel, în concluzie organizația susține că declararea zilelor de odihnă reprezintă un subiect de interes public major, luând în considerație impactul semnificativ avut asupra planificării activității instituțiilor de stat și întreprinderilor din toate sectoarele economiei naționale. Prin urmare, în vederea asigurării previzibilității efectelor acestei categorii de acte administrative, este importantă respectarea procedurii de evaluare prealabilă a impactului socio-economic și acordarea unei perioade suficiente de preaviz pentru reorganizarea eficientă a proceselor în cadrul întreprinderilor și organizațiilor. Respectiv, AmCham solicităm acordarea unui vot negativ proiectului dat de lege.