În primele șase luni ale anului, Moldova a importat mărfuri în valoare de 458,9 milioane de dolari SUA, cu 9,2% mai puțin față de luna anterioară și cu 18,0 % mai mult, comparativ cu luna iunie 2017. Importurile din țările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 1396,4 mil. dolari SUA.

În timp ce cele din țările CSI au avut o valoare de 637,4 mil. dolari SUA.

Top 10 țări din care Moldova importă cele mai multe mărfuri:

1. România – 386 896,59 mii de dolari;
2. Federația Rusă – 323 470,57 mii de dolari;
3. China – 285 587,59 mii de dolari;
4. Ucraina – 255 800,44 mii de dolari;
5. Germania – 236 548,69 mii de dolari;
6. Italia – 195 693,71 mii de dolari;
7. Turcia – 160 993,01 mii de dolari;
8. Polonia – 96 157,21 mii de dolari;
9. Franța – 76 415,30 mii de dolari;
10. Ungaria – 61 502,92 mii de dolari.

Potrivit BNS, în perioada ianuarie-iunie 2018, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2017, au sporit importurile de petrol, produse petroliere și produse înrudite (+36,7%), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+46,4%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (de 1,6 ori), gaz și produse industriale obținute din gaz (+32,2%), vehicule rutiere (+29,7%), legume și fructe (+49,1%) etc. Totodată au scăzut importurile de energie electrică (-33,5%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-58,3%), articole de voiaj; sacoșe și similare (-57,8%), tutun brut și prelucrat (-20,0%), cărbune, cocs și brichete (-44,7%).

Decalajul considerabil în evoluția exporturilor și importurilor Republicii Moldova a determinat acumularea în ianuarie-iunie 2018 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 1420,0 mil. dolari SUA.