După o pauză de două săptămâni, astăzi are loc o nouă ședință de Guvern prezidată de premierul Pavel Filip. Cabinetul de miniștri urmează să examineze 43 de subiecte incluse pe ordinea de zi. Printre acestea se numără și aprobarea proiectului Cu privire la zilele de odihnă din luna august 2018, unul dintre cele mai discutate în societate în ultimele zile. De asemenea, pe ordinea de zi se regăsesc și subiecte ce țin de aprobarea Metodologiei de analiză și testare a laptelui tratat termic destinat consumului uman direct și proiectul de lege privind răspunderea și cerințele de asigurare a operatorilor aerieni și a operatorilor de aeronave. Agenda o găsiți mai jos:

Agenda ședinței Guvernului din 20 august:

1. Cu privire la cadre
2. Pentru aprobarea Regulamentului de activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului
3. Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul stației de epurare
4. Pentru aprobarea semnării Acordului cu privire la cooperarea economică şi tehnico-ştiinţifică în domeniul agriculturii dintre Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova și Ministerul Municipalităţii şi Mediului al Statului Qatar
5. Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 977/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor
6. Pentru aprobarea Metodologiei de analiză și testare a laptelui tratat termic destinat consumului uman direct
7. Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 72/2004 privind implementarea Legii cu privire la arenda în agricultură
8. Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind organismele modificate genetic
9. Privind edificarea în municipiul Bălți a bustului lui Mihai Volontir
10. Privind edificarea în satul Cubolta, raionul Sîngerei, a bustului lui Pantelimon Halippa
11. Privind aprobarea Planului sectorial anticorupție în domeniul educației pentru anii 2018-2020
12. Cu privire la aprobarea Acordului dintre Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Învățămîntului al Republicii Populare Chineze privind recunoașterea diplomelor, certificatelor și titlurilor academice în învățămîntul superior, semnat la 3 iulie 2018
13. Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind fondarea Centrului Istoric „Cetatea Soroca”
14. Pentru modificare anexei nr. 2 la HG 1279/2001 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evaluare a gradului de cunoaştere a prevederilor Constituţiei Republicii Moldova şi a limbii de stat
15. Cu privire la aprobarea Planului de admitere la studiile superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru anul academic 2018-2019
16. Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985/2002
17. Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 294/2007 privind partidele politice
18. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative
19. Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public
20. Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985/2002
21. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Suedia cu privire la cooperarea pentru dezvoltare (2018-2020), semnat la Chişinău la 19 iunie 2018 și 2 iulie 2018
22. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Suedia privind termenele și condițiile generale ale cooperării pentru dezvoltare, semnat la Chişinău la 19 iunie 2018 și 2 iulie 2018
23. Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Fondul de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii
24. Privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007
25. Pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului
26. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la operaţiunile aeriene
27. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție
28. Pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 482/2014 privind scutirea unor agenţi economici de plata dividendelor sau defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net obţinut în anul 2013
29. Pentru aprobarea proiectului de lege privind răspunderea și cerințele de asigurare a operatorilor aerieni și a operatorilor de aeronave
30. Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior
31. Pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de control ale Agenției Naționale Transport Auto
32. Pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de control ale Agenției Navale
33. Cu privire la aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de competență ale Autorității Aeronautice Civile
34. Pentru aprobarea Acordului privind transportul internațional feroviar de marfă (SMGS), în vigoare de la 1 noiembrie 1951, în redacția nouă a Organizației de Colaborare a Căilor Ferate, cu modificările și completările operate pînă la 1 iulie 2017
35. Cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de modificare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia cu privire la transportul rutier internațional din 3 iunie 1994 și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia
36. Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea art. 18 din Legea nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale
37. Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 338/1994 privind drepturile copilului
38. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative
dna S. Cebotari
39. Cu privire la zilele de odihnă din luna august 2018
40. Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 102/2017 cu privire la dispozitivele medicale
41. Pentru aprobarea Protocolului de modificare a Acordului privind interacţiunea în domeniul preîntîmpinării şi lichidării consecinţelor situaţiilor excepţionale cu caracter natural şi tehnogen din 22 ianuarie 1993, întocmit la 30 octombrie 2015
42. Privind punerea în aplicare a Legii 170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport și modificarea unor acte legislative
43. Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 460/2017 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne