Guvernul a aprobat Cadrul bugetar pe termen mediu pe anii 2019-2021 (CBTM 2019-2021) ce include implementarea politicii bugetar-fiscale pe termen mediu şi prevede majorări, revizuiri şi ajustări de taxe, accize şi impozite, scrie Mold-Street.

În nota de argumentare se menționează că CBTM (2019-2021) este o versiune actualizată a CBTM 2018-2020 şi a fost elaborată în conformitate cu angajamentele asumate de către Guvern prin semnarea Programului cu FMI, iar actualizarea a avut loc în perioada martie-iunie și ea „nu reflectă măsurile de politică fiscală adoptate de către Parlament la finele lunii iulie 2018”, adică reforma fiscală.

Document ce nu ia în calcul reforma fiscală

Ministrul Finanţelor Octavian Armaşu, a declarat că documentul este menit să confere stabilitate, predictibilitate și continuitate politicilor publice finanțate prin buget, pe perioada 2019-2021, iar prevederile reformei fiscale vor fi luate în consideraţie abia la elaborarea bugetului pe anul 2019 şi la următorul CBTM.

Documentul conţine numeroase prognoze şi prevederi privind politica fsicală a Guvernului pentru anii 2019-2021, care uneori se bat cap în cap cu aşa-zisa reformă fiscală.

Astfel urmează a fi revizuite şi optimizate diverse scutiri şi/sau cote reduse la TVA, accize, impozitul pe venit al persoanelor fizice, impozitul pe venit al persoanelor juridice şi impozitele pe proprietate.

Impozitul pe venit

Potrivit CBTM încasările din impozitul pe venitul persoanelor fizice și juridice reprezintă aproximativ 16,1% din impozitele și taxele totale pentru anul 2018.

„Pentru perioada 2019-2021, acest indicator a fost estimat reieșind din cotele impozitului pe venit pentru persoanele fizice, care în prezent constituie 7% și 18% și cota impozitului pe venitul persoanelor juridice, care în prezent constituie 12%”, se arată în document.

Altfel spus datele nu mai sunt realiste în condiţile în care în următoarele luni va fi aplicată reforma fiscală.

TVA şi revizuirea facilităţilor fiscale

Veniturile din taxa pe valoarea adăugată reprezintă aproximativ 33,2% din totalul impozitelor și taxelor în 2018. Pentru perioada 2019-2021, acest indicator a fost estimat reieșind din menținerea cotei standard a TVA în mărime de 20% și cotei reduse de 8%, se arată în CBTM.

Totodată pe termen mediu se prevede revizuirea facilităților fiscale și vamale. „În acest sens, restricționarea facilităților fiscale aferente TVA urmează a fi concepută să acționeze pe 3 căi. Prima direcție va consta în aplicarea cotei standard a TVA pentru o serie de mărfuri și servicii scutite anterior de TVA. A doua direcție presupune aplicarea cotei reduse a TVA în schimbul scutirii de TVA, iar a treia direcție prevede reformularea facilităților fiscale, prin restrângerea acestora”, potrivit CBTM.

Astfel, scutirile de TVA aferente livrării locuinței, pământului, mărfurilor și serviciilor livrate de instituțiile de învățământ, mărfurilor și produselor alimentare pentru copii, serviciilor legate de îngrijirea bolnavilor și bătrânilor, serviciilor medicale, serviciilor financiare, urmează a fi examinate și reformulate, în contextul în care prevederile Directivelor UE reglementează scutirea de TVA pentru mărfurile și serviciile în cauză sau cota redusă a TVA.

Cât despre importul/livrarea pachetelor de servicii turistice și a biletelor de tratament și de odihnă în stațiunile balneoclimaterice, a tractoarelor agricole si a tehnicii agricole, a lucrărilor de construcție și montaj al parcurilor eoliene și al parcurilor fotovoltaice, a utilajului și tehnicii pentru colectarea deșeurilor, a aeronavelor, locomotivelor și vagoanelor etc. acestea nu își găsesc reflectare în prevederile Directivelor UE aferent scutirii de TVA sau cel puțin a cotei reduse a TVA, pentru care fapt acestea sunt necesare a fi reexaminate din perspectiva utilității sociale a acestora.

Accizele la tutun, alcool şi carburanţi vor fi majorate

În anul 2018, încasările din accize reprezintă 11,4% din impozitele și taxele totale. În perioada 2019-2021 vor fi luate măsuri pentru armonizarea conceptelor, legislației și reglementărilor privind accizele pentru a reflecta mai îndeaproape standardele UE.

Cotele la produsele din tutun, băuturi alcoolice și produse petroliere vor fi majorate, pentru a le aduce în conformitate cu valorile minime stabilite în directivele UE, fiind stabilite, gradual, cotele accizelor pentru anul 2021.

Conform estimărilor din CBTM urmare a majorărilor de accize încasările bugetare din accize ar urma să crească în anii 2019-2021 cu circa 35% până la circa opt miliarde lei.

Impozitul pe bunurile imobiliare şi pe avere

În prezent, impozitul pe bunurile imobiliare reprezintă 1% din totalul impozitelor și taxelor încasate în anul 2018, însă constituie o sursă importantă de finanțare pentru administrațiile publice locale.

Ajustarea sistemului de impozitare a bunurilor imobiliare se va realiza în urma revizuirii complexe a proceselor de evaluare a bunurilor imobiliare.

Autorităţile propun menținerea sistemului existent de aplicare a impozitul pe avere.

Contribuțiile sociale și primele de asigurare medicală

Încasările din contribuțiile de asigurări sociale de stat și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală constituie 31,7% din veniturile totale din impozite și taxe în anul 2018.

Sustenabilitatea financiară a bugetului asigurărilor sociale de stat și ale fondurilor obligatorii de asistență medicală este una dintre prioritățile de politici pe termen mediu, se mai arată în document.