Agenția Sevicii Publice (ASP) anunță că datele privind beneficiarii efectivi sunt trecute în Registrul de stat al persoanelor juridice şi al întreprinzătorilor individuali începând cu această săptămână, scrie Mold-Street. Măsura a fost luată în vederea executării prevederilor art.14 din Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Prin urmare, persoanele juridice și întreprinzătorii individuali sunt obligați să prezinte organului de înregistrare de stat, respectiv Agenției Servicii Publice, informația solicitată cu privire la beneficiarul efectiv și să informeze imediat despre schimbarea datelor acestora.

Cine sunt beneficiarii efectivi

Conform acestei Legi informația despre beneficiarul efectiv se prezintă în câteva cazuri: la înregistrarea de stat a întreprinzătorilor individuali, organizațiilor necomerciale, societăţilor cu răspundere limitată, societăţilor pe acţiuni; în cazul înregistrării, reorganizării sau lichidării societăţilor cu răspundere limitată şi a societăţilor pe acţiuni; precum și la înregistrarea de stat a modificărilor operate în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice şi în Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali.

Potrivit Legii este interzisă înregistrarea de stat a persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali în lipsa datelor despre beneficiarul efectiv și/sau dacă informația prezentată este neveridică sau incompletă.

În cazul constatării neveridicității sau neconformității informației despre beneficiarul efectiv al persoanelor juridice sau al întreprinzătorilor individuali după înregistrarea de stat, în privința bunurilor acestora se aplică măsuri asigurătorii.

Beneficiarul efectiv este persoana fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții sau persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau ce deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară.

Un nou instrument în depistarea infracţiunilor de spălare a banilor

De notat că Laundromatul, Furtul Miliardului și alte scandaluri locale sau globale din ultimii ani privind averile parcate în paradisuri fiscale (Panama Papers) au arătat că în spatele unor societăţi din țară sau înregistrate în aceste teritorii, sub protecţia anonimatului, a secretului fiscal şi a privilegiului avocaţial, se ascundeau profituri neînregistrate corespunzător şi fără ca beneficiarii efectivi să poată fi identificaţi.

Ca răspuns la acest fenomen, ţările cele mai dezvoltate ale lumii, membre ale Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică, G8 şi G20, au lansat o serie de iniţiative legislative pentru a elimina pe cât posibil astfel de comportamente.

În centrul acestor demersuri stă noţiunea de “transparenţă”, atât în privinţa conturilor bancare, cât şi a deţinerilor de acţiuni sau părţi sociale în diverse societăţi. UE și alte state, inclusiv Republica Moldova au preluat rapid aceste iniţiative şi le-a transformat în directive şi propuneri de directive.

În acest context a apărut noţiunea de Registru al Beneficiarilor Efectivi, un instrument prin care se doreşte identificarea şi documentarea tuturor beneficiarilor efectivi ai societăţilor înregistrate în statele membre. Deocamdată în Republica Moldova acest sistem este aplicat în sistemul bancar, la companiile de asigurări și la posturile TV și radio.

Dacă se respectă termenele și condițiile de implementare a legii, apoi în unu-doi ani, toate deţinerile persoanelor fizice ar putea deveni publice.