Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai, este consternat de decizia autorităților moldovenești de expulzare a unui grup de persoane de origine turcă din administrația Liceului Teoretic moldo-turc „Orizont”, sub pretextul existenței unor amenințări la adresa securității naționale. Asta deoarece prin acțiunea menționată, în opinia Ombudsmanului creată din informațiile apărute în mass-media, au fost sfidate în mod flagrant angajamentele internaționale privind respectarea drepturilor omului asumate de către Republica Moldova, în principal, prin aderarea la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale; Convenția ONU împotriva torturii și altor tratamente; Convenția privind statutul refugiaţilor, încheiată la Geneva la 28 iulie 1951.

În același timp, în cazul în care grupul de persoane de la Liceul Teoretic moldo-turc nu a fost încă expulzat din țară, Ombudsmanul cheamă autoritățile să renunțe la această intenție. Avocatul Poporului îndeamnă organele competente să se abțină de la alte decizii de acest gen față de persoane de origine turcă, pentru care, eventual, se planifică extrădare la solicitarea autorităților turce.

Potrivit unui comunicat al Ombudsmanului, persoanele expulzate recent din țară sunt protejate de normele internaționale și naționale și cu privire la refugiați pentru că, în conformitate cu informațiile făcute publice, acestea au depus solicitări de azil la Biroul Migrație și Azil din Republica Moldova. Iar în acest caz, în mod vădit au fost încălcate prevederile legale și internaționale. Principiul nereturnării constituie elementul-cheie al protecției refugiaților prevăzut în Convenția privind statutul refugiaţilor, încheiată la Geneva la 28 iulie 1951. Aceasta înseamnă că refugiații nu trebuie să fie returnați într-o țară în care aceștia au un motiv de a se teme de persecuție.

De asemenea, pentru a clarifica detalii cu referire la această procedură Mihail Cotorobai a solicitat informații relevante de la Biroul Migrație și Azil, autoritatea competentă pentru străini. În același timp, Avocatul Poporului nu contestă faptul că statul, pe temeiul unui principiu de drept internațional public bine stabilit și fără prejudicierea angajamentelor asumate prin tratatele internaționale, are dreptul de a controla intrarea, șederea și îndepărtarea străinilor de pe teritoriile lor. Însă, aceasta nu înseamnă că străinii aflați legal sau chiar ilegal pe teritoriul unui stat nu pot invoca cel puțin unele dintre drepturile și libertățile garantate de Convenție și/sau de protocoalele sale adiționale.

În acest context, autoritățile statului sunt obligate, înainte de a lua decizie de expulzare, să analizeze minuțios riscurile la care poate supusă persoană și consecințele expulzării acesteia. Or, în Turcia riscul pentru persoanele expulzate de a fi supuse torturii, tratamentelor inumane și degradante este unul iminent, potrivit multiplelor rapoarte internaționale[1].

Avocatul Poporului subscrie inițiativei președintelui Parlamentului de a desfășura audieri parlamentare în acest caz, planificînd să prezente în mod operativ în Legislativ concluziile sale privind normele și standardele internaționale care sunt aplicate în situații similare.