Pe 5 septembrie, Secretariatul Comunității Energetice a inițiat o procedură din oficiu de soluționare a litigiilor împotriva Republicii Moldova pentru lipsa de transpunere și implementare a legislației referitoare la emisiile de gaze cu efect de seră la instalațiilor mari de ardere, scrie Mold-Street.

În scrisoarea sa de deschidere a procedurii, Secretariatul consideră că lipsa legislației naționale de mediu în Moldova privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră reprezintă o încălcare a obligațiilor din Tratatul de instituire a Comunității Energetice.

„În raportul de punere în aplicare din 2017, Secretariatul a cerut deja autorităților din Moldova să adopte măsurile legislative interne necesare, care transpun fără întârziere dispozițiile relevante ale directivelor în legislația națională. Secretariatul a oferit de asemenea asistență Republicii Moldova în elaborarea proiectelor legislative în acest domeniu, proiect finalizat în decembrie 2017.

Obligațiile din cadrul directivelor privind instalațiile mari de ardere și cele privind emisiile industriale au intrat în vigoare pe 1 ianuarie 2018, în ceea ce privește instalațiile existente și, respectiv, cele noi”, se arată într-un comunicat al Secretariatului.

Potrivit Secretariatului Comunității Energetice, părțile contractante ar trebui să-și alinieze legislația națională la dispozițiile Directivelor UE până la data limită.

Totodată instituţia susţine că regulile privind limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite de la instalațiile mari de ardere sunt esențiale pentru limitarea poluării aerului și se așteaptă ca punerea lor în aplicare să aducă beneficii majore pentru sănătate și mediu părților contractante.

Moldova impusă să respectă angajamentele privind schimbările climatice

De notat că şi în 2017, Secretariatul Comunității Energetice susținea că Moldova are restanţe majore la implementarea măsurilor prioritare legate de directivele privind instalațiile mari de ardere și de emisiile industriale.

„Moldova trebuie să adopte fără întârziere măsurile legislative interne necesare pentru transpunerea în legislația națională a dispozițiilor relevante ale acestor directive. În caz contrar, secretariatul susține că va trebui să înceapă acțiunile de impunere a executării Directivelor UE”, se menţiona într-un raport al instituţiei.

Autorii susțineau atunci că în ceea ce privește sectorul climatic, o barieră rămasă în calea progresului în acest sector este capacitatea financiară și tehnică limitată a țării.

„Moldova ar trebui să instituie oficial un sistem de inventariere prin adoptarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea monitorizării și raportarea națională a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații relevante pentru schimbările climatice cât mai curând posibil”, se mai arată în studiul publicat de Secretariatul Comunității Energetice.