Un proiect de lege, înregistrat în Parlament, prevede oferirea mai multor facilități angajaților Serviciului de Securitate și Informații. Mai exact vorbim de tratament balneosanatorial, cu înlesniri din contul statului, locuință de la stat, și suport bănesc în cazul numirii într-o funcție care prevede schimbarea localității.

Mai exact, proiectul prevede completarea a mai multor articole din Legea cu privire la statutul ofițerului de informații și securitate după cum urmează:

– Art. 51 Articolul 51 se completează cu alineatul (41), cu următorul cuprins: „(41) Ofiţerul de informaţii are dreptul, în timpul concediului, la tratament balneosanatorial, cu înlesniri din contul statului. Ofiţerul de informaţii trimis la sanatoriu, în baza unei decizii a comisiei medicale din cadrul Serviciului, pentru continuarea tratamentului în staţionar, beneficiază de bilet de tratament balneosanatorial gratuit sau parţial plătit. Modul de asigurare cu bilet de tratament balneosanatorial gratuit sau parţial plătit se stabileşte prin act normativ al Serviciului. Ofiţerul de informaţii neasigurat cu bilet de tratament balneosanatorial primeşte anual o indemnizaţie bănească, în mărimea unui salariu lunar, pentru fortificarea sănătăţii”.

– Articolul 52 se completează cu alineatul (1 1) cu următorul cuprins: „(1 ‘) În cazul detaşării sau numirii ofiţerului de informaţii într-o funcţie care implică schimbarea localităţii de domiciliu, acestuia i se plăteşte o indemnizaţie în mărimea unui salariu lunar, iar pentru fiecare membru al familiei o indemnizaţie în mărime de 50% din salariul de funcţie al ofiţerului de informaţii.”.

De asemenea, Legea se completează cu articolul 55 cu următorul conţinut: „Articolul 55. Dreptul la asigurare cu locuinţă de serviciu
( 1) Ofiţerul de informaţii, care nu deţine în proprietate locuinţă în localitatea în care activează, are dreptul la spaţiu locativ de serviciu pentru perioada de activitate în localitatea respectivă, care se repartizează în modul stabilit prin act normativ al Serviciului. (2) Ofiţerul de informaţii neasigurat cu spaţiu locativ de serviciu are dreptul la compensarea cheltuielilor pentru închirierea (subînchirierea) unei locuinţe în cuantumul prevăzut de contractul de închiriere (subînchiriere) a locuinţei, dar care nu va depăşi salariul lui de funcţie.

Potrivit autorilor, proiectul în cauză are scopul stabilirii unui pachet social care este imperativ în condiţiile în care specificul statutului ofiţerilor de informaţii și securitate presupune un șir de restricţii, precum și limitări a unor drepturi fundamentale a
angajaţilor care exercită serviciul special în cadrul SIS.

Proiectul de lege integral poate fi citit mai jos: