Actualmente ANOFM își desfășoară activitatea în toată țara prin intermediul agențiilor teritoriale, care au statut de persoană juridică. Dacă proiectul va fi acceptat și adoptat, aceste agenții își vor pierde statutul de persoană juridică, astfel structura ANOFM va fi revizuită. Efectivul limită a ANOFM va fi de 250 de funcții, dintre care 50 în aparatul central, iar 200 în subdiviziunile teritoriale.

Aparatul central al ANOFM va fi responsabil de coordonarea implementării politicii de ocupare a forței de muncă la nivel național, coordonând activitatea subdiviziunilor teritoriale. De asemenea, exclusiv aparatului central al ANOFM îi vor revine funcțiile: de cercetare și prognoza pieței muncii, implementarea politicii de migrație a forței de muncă, achizițiile de bunuri și servicii pentru toate subdiviziunile teritoriale, efectuarea tuturor plăților legate de plata salariilor personalului, prestarea serviciilor, măsurilor de ocupare a forței de muncă.

Rolul subdiviziunilor teritoriale va fi deservirea directă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și angajatorilor din raionul respectiv, monitorizarea pieței muncii și conlucrarea cu toți actorii de pe piața muncii la nivel local. „Această structură va permite implementarea și monitorizarea eficientă a serviciilor și măsurilor de ocupare a forței de muncă, prin centrarea la nivel teritorial pe relaționarea directă cu clienții (șomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă și angajatori)”, se spune în proiect.

Implementarea proiectului presupune cheltuieli suplimentare. Ministerul motivează că prin reducerea personalului ar putea fi majorat salariul celorlalți angajați cu aproximativ 30%.