Luni, 24 septembrie, are loc o nouă ședință de Guvern prezidată de premierul Pavel Filip. Cabinetul de miniștri urmează să examineze 14 subiecte incluse pe ordinea de zi. Printre acestea se numără și aprobarea proiectului cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat. Agenda o găsiți mai jos:

1. Cu privire la cadre
2. Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a industriei tehnologiei informației și a ecosistemului pentru inovare digitală pe anii 2018-2023 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia
3. Cu privire la transmiterea unui teren
4. Cu privire la reorganizarea unor persoane juridice
5. Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 288/2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
6. Privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.765/2014 cu privire la aprobarea listei documentelor de călătorie acceptate pentru traversarea de către străini a frontierei de stat a Republicii Moldova
7. Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 491 din Legea nr. 134/2008 cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat
8. Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative
9. Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative
10. Cu privire la participarea personalului Armatei Naţionale la Misiunea Uniunii Europene de instruire militară şi consiliere pentru forţele de apărare şi securitate din Mali
11. Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condițiile de sănătate și certificare animală la comerţul (importul și exportul) cu bovine și porcine
12. Cu privire la anularea înscrierii protocolare nr.5 din procesul-verbal nr.28 al ședinței Guvernului din 25 iulie 2018
13. Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale
14. Secrete