Miercuri, 3 octombrie, are loc o nouă ședință de Guvern prezidată de premierul Pavel Filip. Cabinetul de miniștri urmează să examineze 31 subiecte incluse pe ordinea de zi. Printre acestea se numără și aprobarea proiectului cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat. Agenda o găsiți mai jos:

1. Cu privire la cadre
2. Privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 470/2006 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a alocațiilor lunare de stat unor categorii de populație
3. Cu privire la aprobarea Metodologiei privind controlul de stat în baza analizei riscurilor pentru domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
4. Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la promovarea etică a medicamentelor
5. Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele active și inteligente destinate să vină în contact cu produsele alimentare
6. Cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenției Rezerve Materiale
7. Cu privire la constituirea Comisiei de coordonare a activității în domeniul migrației și azilului
8. Cu privire la aprobarea Nomenclatorului funcţiilor publice cu statut special din cadrul Serviciului Fiscal de Stat şi al gradelor speciale corespunzătoare acestora
9. Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 560/2012 cu privire la centrele de notificare și informare ale Organizației Mondiale a Comerțului
10. Cu privire la organizarea și funcționarea Instituției publice ,,Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova”
11. Privind înființarea Aleii personalităților din domeniul culturii în orașul Căușeni
12. Privind edificarea bustului lui Dimitrie Cantemir în municipiul Ungheni
13. Cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniştri al Bosniei și Herțegovinei privind transporturile rutiere internaționale de pasageri și de mărfuri și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia
14. Pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii al Ungariei privind cooperarea în domeniul mediului, semnat la 7 martie 2018
15. Cu privire la aprobarea Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră
16. Cu privire la modificarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului
17. Privind decernarea Marelui Premiu pentru merite deosebite în domeniul vitivinicol pe anul 2018
18. Cu privire la aprobrea semnării Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia de modificare a Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind abolirea reciprocă a vizelor, semnat la Ankara, la 1 noiembrie 2012
19. Cu privire la aprobarea nomenclatorului funcţiilor şi coeficienţilor de ierarhizare pentru stabilirea indemnizaţiilor de funcţie pentru personalul instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare, a bazei de calcul pentru stabilirea indemnizaţiilor de funcţie, precum şi a structurilor şi efectivelor de personal ale acestora
20. Cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în aprilie-iulie 2018 şi încorporarea în serviciul militar în octombrie 2018-ianuarie 2019
21. Cu privire la aprobarea Strategiei militare şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia pentru anii 2018-2022
22. Cu privire la aprobarea bugetului Autorităţii Aeronautice Civile pentru anul 2018
23. Cu privire la aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor aferent domeniilor de competență ale Inspectoratului pentru Protecția Mediului
24. Pentru modificarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea măsurilor generale de combatere a unor boli la animale şi măsurilor specifice referitoare la boala veziculoasă a porcului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1374/2016
25. Cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte legislative
26. Cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.356/2012 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii nr. 228/2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară
27. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind combaterea și prevenirea răspîndirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) și Planului de acțiuni privind implementarea acţiunilor de combatere și prevenire a răspândirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia), pentru anii 2019-2024
28. Pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de calcul, repartizare, utilizare şi evidenţă a transferurilor cu destinaţie specială pentru susţinerea cadrelor didactice tinere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 802/2015
29. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea compensațiilor bănești anuale personalului didactic din învățămîntul general public
30. Pentru modificarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697/2014
31. Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului