Parlamentul, în ședința de miercuri, a menținut votul exprimat anterior pentru transmiterea cu titlu oneros, a terenului Stadionului Republican din municipiul Chişinău, pentru construcția noului sediu al Ambasadei Statelor Unite ale Americii (SUA).

Potrivit proiectului, terenul Stadionului Republican din municipiul Chişinău, din str. Tighina 12, are o suprafaţă de 5,1814 hectare și se află în proprietate publică a statului.

De asemenea, proiectul prevede că Guvernul, pentru garantarea transmiterii cu titlu oneros a bunului imobil în proprietatea SUA, va asigura determinarea valorii bunului imobil, va negocia prețul și va semna contractul de vânzare-cumpărare a bunului imobil.

Stadionul Republican a fost un stadion multifuncțional din Republica Moldova, deschis în 1952. În anul 2007 Stadionul Republican a fost demolat întrucât nu mai corespundea criteriilor de desfășurare a meciurilor.