Parlamentul s-a convocat în ședințe plenară joi, 4 octombrie, începând cu ora 10.00. Deputații vor dezbate peste 11 de proiecte de lege și hotărâri. Plenul Parlamentul va discuta proiectul hotărârii cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor de imixtiune ilegală a Fundației ”Dialog Deschis” și fondatoarei acesteia, Ludmila Kozlowska, în treburile interne ale Republicii Moldova și finanțării ilegale a unor partide politice.

Pe ordinea de zi mai figurează proiectul de lege cu privire la publicitate, completări la Legea cu privire la comerțul interior, cu privire la parcurile științifico-tehnologice și incubatoarele de inovare, Legea concurenței, Codul penal, Codul contravențional.

Subiectele incluse în agendă sunt:

1. Proiectul legii pentru modificarea art.52 din Legea privind redresarea și rezoluția băncilor
2. Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.288 din 16.12.2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (art.12, art.38)
3. Proiectul legii pentru modificarea articolului 38 din Legea nr.288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interene
4. Proiectul legii privind modificarea articolului 38 din Codul audiovizualului al RM nr.260-XVI din 27.07.06
5. Proiectul legii pentru completarea articolului 111 al Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003
6. Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.172 din 25.04.2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor (art.I’1, art.II ș.a.)
7. Proiectul legii cu privire la transmiterea unui bun cu titlu oneros
8. Proiectul legii cu privire la parcurile științifico-tehnologice și incubataroale de inovare
9. Proiectul legii pentru completarea Legii concurenței nr.183 din 11.07.12 (art.25’1)
10. Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule – art.2, 8, 14, ș.a.; Codul contravențional – art.26, 31’1, 242, 446)
11. Proiectul hotărârii cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor de fapt și de drept al imixtiunii ilegale a Fundației ”Otwarty Dialog” (Dialog Deschis) și fondatoarei acesteia Ludmila Kozlowska, în treburile s.a.