Veste bună pentru moldovenii cu cetățenie română. Guvernul de la București a acceptat o serie de modificări legislative care asigură simplificarea procedurilor şi reducerea termenelor pentru obţinerea paşaportului românesc, se spune într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne din România (MAI).

Astfel, termenul de eliberare a paşapoartelor simple electronice în cazul cererilor depuse în ţară se reduce de la 30 la 15 zile lucrătoare (de la data depunerii cererilor).

Cererile care vor fi depuse în străinătate, termenul actual de 90 de zile se reduce în funcție de țara unde se află solicitantul: 45 de zile lucrătoare, în cazul cererilor depuse la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în statele membre ale Uniunii Europene, respectiv 60 de zile lucrătoare, în cazul cererilor depuse în statele terțe în raport cu UE.

De asemenea, printre modificările aprobate se referă și la simplificarea eliberării paşapoartelor simple temporare în cazul minorilor care urmează să se deplaseze în străinătate pentru a urma unui tratament medical, prin stabilirea necesităţii unei traduceri „autorizate”, şi nu „legalizate”, aşa cum este reglementat în prezent.

Totodată, se elimină necesitatea prezentării strict a originalului certificatului de naştere al minorului sub 14 ani la ridicarea paşaportului simplu electronic/temporar, fiind acceptată şi copia acestuia.

O altă modificare vizează eliminarea sintagmei „în original” în cazul hotărârilor judecătoreşti care trebuie prezentate de către solicitanţii paşapoartelor
Noua formulare asigură claritatea textului şi a intenţiei normative ce vizează necesitatea prezentării hotărârii judecătoreşti certificate de instanţa judecătorească (prin aplicarea ştampilei, în original).

Extinderea termenului de valabilitate a pașaportului simplu electronic este de la 5 la 10 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani și reglementarea situațiilor în care poate fi eliberat pașaportul simplu temporar.