Astăzi, 15 octombrie, este ultima zi în care mai puteți achita partea a doua a obligațiilor fiscale la impozitul funciar și a impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul acesta.

Cei care nu vor reuși să achite impozitul azi, vor fi penalizați pentru fiecare zi de întârziere cu 0,0329%.

Pentru informații suplimentare, contribuabilii pot apela la numărul de telefon: 0 8000 1525 (apel gratuit).

Impozitul pe bunurile imobiliare se achită de către subiectul impunerii la bugetele locale unde sunt amplasate obiectele impunerii, în părți egale nu mai târziu de 15 august (primul termen) și 15 octombrie (al doilea termen) al anului curent. Contribuabilii care achită suma integrală a impozitului pentru anul fiscal în curs până la 30 iunie a anului respectiv beneficiază de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat.