În ianuarie-august 2018, producția industrială a crescut cu 7,4% față de aceeași perioadă a anului 2017, anunță Ministerul Economiei și Infrastructurii. Principalii factori care au contribuit la intensificarea activității ramurilor industriale au fost extinderea activității investitorilor străini în Zonele Economice Libere, în special în ramura industriei automotive, creșterea cererii externe și interne față de produsele autohtone, deschiderea piețelor externe și valorificarea oportunităților oferite de acordurile de cooperare economică internațională, precum și evoluțiile pozitive ale sectorului agricol, spune ministrul economiei, Chiril Gaburici.

Potrivit unui comunicat de presă al instituției, industria prelucrătoare este principala ramură care intensifică creșterea sectorului industrial. În opt luni industria prelucrătoare, ce produce circa 82% din producția industrială, a înregistrat o creștere de +7,5% și a contribuit la creșterea industriei cu +6 puncte procentuale, asigurând 81% din creștere.

Sectorul energetic, de asemenea, a evoluat pozitiv (+6,8%) fiind susținut, în mare parte, de intensificarea activității întreprinderilor economice. Contribuția acestuia la creșterea industriei a fost de +1,2 p.p., ceea ce constituie 16% din creștere.

Industria extractivă a revenit pe un trend ascendent, înregistrând un rezultat pozitiv de 9,4%, cu o contribuție totală la sector de +0,3 p.p. sau 3% din creștere.

În trendul celor mai progresive ramuri industriale care au determinat creșterea sectorului industrial în ianuarie-august 2018 se numără: industria automotive, în special producerea de fire și cabluri electrice, de piese pentru autovehicule și motoare (cu o contribuție de circa +1,9 p.p. la IPI), industria ușoară ce produce îmbrăcăminte, încălțăminte, piei și alte textile (+1,9 p.p.) producția și furnizarea de energie (+1.2 p.p.), industria alimentară (+2,2 p.p.), inclusiv prelucrarea fructelor și legumelor (+0,9 p.p.), prelucrarea şi conservarea cărnii (+0,8 p.p.), fabricarea uleiurilor și grăsimilor (+0,7 p.p.) și industria produselor din minerale nemetalice (+1,3 p.p.), dintre care cea mai importantă fiind industria articolelor din sticlă (+0,7 p.p.)

Printre alte ramuri cu impact pozitiv important asupra sectorului industrial se numără industria producătoare de mobilă (+6,7% creştere) și cea producătoare de articole din hârtie și carton (+15,9%).