Condițiile pentru solicitanții Programului de stat „Prima casă” ar putea fi simplificate. Un proiect de lege în acest sens, elaborat de ministerul Finanțelor, este supus consultărilor publice. Autorii propun excluderea din lista actelor pe care solicitantul trebuie să le prezinte la creditor, a carnetului de muncă și substituirea acestuia cu un certificat eliberat de angajator privind confirmarea raporturilor de muncă.

În același timp, dacă anterior solicitantul sau soția acestuia nu trebuia să dețină în proprietate exclusivă sau în devălmășie o locuință în decursul ultimelor 12 luni, potrivit noilor prevederi solicitantul nu trebuie să dețină în proprietate exclusivă sau cu alți membri ai familiei o locuinţă cu o suprafaţă locuibilă de peste 9 m2 pentru fiecare membru al familiei în decursul ultimelor 12 luni.

De asemenea, se propune mărirea termenului de prezentare de către banca comercială către ODIMM a contractului de ipotecă de la 30 de zile la 60 de zile calendaristice.

„Deoarece neprezentarea în termen a contractului de ipotecă poate avea loc din vina reprezentanților băncii, se propune ca banca în asemenea cazuri să acorde creditul în conformitate cu condițiile Programului. Or, beneficiarul Programului nu trebuie să poarte consecințe pentru inacțiunile băncii”, se mai spune în nota informativă a proiectului.

Totodată, se va mări termenul de la cinci zile la 15 a timpului acordat pentru prelungirea termenului acordat la încheierea contractului de vânzare – cumpărare și a contractului de asigurare a locuinței împotriva riscurilor de pieire sau deteriorare fortuită.

Doritorii de a se expune asupra proiectului dat o pot face până la nouă noiembrie 2018.