Fântânile, forajele de mica adâncime şi captările de apă de pe teritoriul Republicii Moldova urmează a fi verificate o dată la trei ani, de către specialiștii de la agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), la solicitarea autorității publice locale sau a deținătorului sursei de apă. Se vor prelua probe de apă și dacă analizezel de laborator vor arăta că apa nu corespunde cerințelor calității, sursa va fi interzisă de a fi utilizată.

O atenție deosebită va fi acordată acelor parametri ce prezintă un risc sporit pentru sănătatea umană: parametrii microbiologici, nitrații și nitriții, fluorul, borul, metalele grele și substanțele organice.

În acest sens, Executivul a aprobat ieri, în ședință de Guvern, proiectul Legii privind calitatea apei potabile. Conform documentului apa potabilă trebuie să fie sanogenă şi să corespundă parametrilor reglementați.

ANSA va monitoriza și calitatea apei potabile la fiecare etapă de producere: extragere, tratare/dezinfecție, înmagazinare, distribuire; precum și a surselor de apă destinate îmbutelierii și a apelor potabile îmbuteliate, înainte de plasarea lor pe piață.

Accesul la apă este declarat de ONU din iulie 2010 ca un drept fundamental al omului. Conform datelor de monitorizare a calităţii apei potabile, în anul 2017 au fost neconforme prevederilor Normelor sanitare, la parametrii microbiologici în mediu cca 11% din probele de apă prelevate din apeductele comunale urbane alimentate din surse subterane, cca 7% probe apă din apeductele comunale urbane alimentate din surse de suprafaţă şi cca 17% probe apă din apeductele comunale rurale. Concomitent, în circa 50% din sursele surse subterane ce alimentează apeductele apa este neconformă normelor sanitare după conținutul parametrilor chimici, potrivit datelor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.