Asociația Promo-Lex informează că a primit o citației din partea comisiei de anchetă privind Fundația Open Dialog. Potrivit acesteia, Promo-LEX a fost invitat pentru elucidarea circumstanțelor de fapt și de drept privind imixtiunea Fundației Dialog Deschis și fondatoarei acesteia Ludmila Kozlowska în treburile interne ale Republicii Moldova și, b) privind finanțarea partidelor politice din Republica Moldova. Astfel, asociația s-a prezentat la audieri, doar pentru a prezenta informații privind finanțarea partidelor politice, precizând că Asociația Promo-LEX nu poate fi privită ca parte implicată în ancheta privind imixtiunea Fundației „Otwarty Dialog” în treburile interne ale Republicii Moldova. Ori din punctul de vedere al Asociației astfel de imixtiuni sunt domenii în care urmează să se pronunțe exclusiv organele de drept.

Într-o notă informativă a asociației, se spune că în Rapoartele privind finanțele partidelor politice pentru anul 2017 și semestrul I 2018, elaborate de Promo-LEX în rezultatul monitorizării civice a finanțelor partidelor și contrapunerii datelor obținute cu cele din rapoartele financiare depuse la CEC, nu conțin nici o informație despre Fundația Dialog Deschis și fondatoarea acesteia Ludmila Kozlowska. În același timp, Promo-LEX informează că a identificat un șir de alte organizații necomerciale, care activează în câmpul legal al Republicii Moldova, și a căror activitate, ce prin definiție trebuie să fie apolitică, ar putea avea impact destul de mare asupra formării opiniei alegătorilor.

Prin prisma constatărilor din rapoartele de monitorizare, ținem să atragem atenția onoratei Comisii asupra: Fundației de binefacere „Din suflet” a primei doamne a Republicii Moldova, Galina Dodon; Fundației lui Vlad Plahotniuc „EDELWEISS”; Fundația „Renato Usatîi”; Fundația „Soluția”; precum și a Asociației Pentru Orhei (fondatoare SRL Magazine Sociale). De exemplu, pentru I semestru al anului 2018 activitatea cu potențial impact electoral a fundațiilor, ce pot fi asociate cu partidele politice sau politicienii din Republica Moldova, a inclus circa 95 de activități, estimate la cel puțin 2 480 000 lei”, se spune în nota informativă a Asociației.

În același timp, Promo-LEX a enumerat mai multe probleme:
1. Raportarea lacunară de către partide politice a cheltuielilor pentru deplasările peste hotare
2. Organizarea concertelor și a demonstrațiilor culturale în calitate de formă de corupere a alegătorilor
3. Încălcarea drepturilor politice ale cetățenilor Republicii Moldova care muncesc în afara țării dar care nu pot susține financiar un partid/concurent.
4. Condiții inechitabile de competiție politică și electorală prin utilizarea resurselor administrative
5. Ascunderea datelor privind ocupația/activitatea donatorilor date cu caracter personal din rapoartele anuale privind gestiunea financiară a partidelor politice depuse la CEC

În concluzie, Asociația Promo-LEX își reiterează apelul către autoritățile moldovenești în vederea aplicării amendamentelor la legislația electorală și conexă conform recomandărilor formulate în rapoartele de monitorizare, o parte din ele fiind menționate mai jos:
1. Separarea categoriei de cheltuieli deplasări în țară și peste hotare în două linii de buget (destinații de cheltuieli) distincte cu scopul de a aduce claritate asupra acestor tipuri diferite de cheltuieli, diferite ca și cost, dar și ca implicații aferente (cazare, diurnă etc.)
2. Stabilirea ca formă de corupere a alegătorilor, în sensul legii penale, organizarea concertelor și susținerea partidelor politice de către fundații.
3. Completarea Codului electoral și a Legii cu privire la fundații cu o normă prin care să fie prevăzută expres interdicția pentru fundații de a finanța direct sau indirect partidele politice, concurentul electoral, candidatul independent.
4. Deplasările în străinătate trebuie exceptate de la interdicția finanțării sau prestării serviciilor cu titlu gratuit ori susținerii materiale sub orice formă, direct și /sau indirect, a partidelor politice de către organizațiile internaționale guvernamentale, precum și la organizații internaționale neguvernamentale doar la cele care sunt asociate oficial partidelor politice din Republica Moldova (afiliere politică internațională) precum și cele care au deschis reprezentanțe (filiale, sucursale etc.) înregistrate în Republica Moldova și care activează în condițiile cadrului legal al Republicii Moldova. Această modificare este importantă în condițiile în care reprezentanții partidelor politice sunt invitați să participe la întruniri desfășurate peste hotarele țării, cheltuielile legate de deplasare sunt suportate de organizatori. Acest tip de finanțare nu pune în condiții de concurență inechitabilă celelalte partide politice, nu aduce interferență independenței și transparenței și nu poate fi obiect de corupție.
5. Reglementarea finanțării partidelor politice de către cetățenii Republicii Moldova aflați temporar în străinătate prin transferuri bancare și prin setarea unor plafoane verificabile.
6. Interzicerea și sancționarea coruperii alegătorilor și a abuzului de resurse administrative nu doar în campaniile electorale ci și în afara acestora și dezvoltarea unor mecanisme punitive pentru prevenirea și limitarea posibilității de abuz al funcției oficiale, al resurselor administrative la general în interes personal.
7. Publicarea informațiile privind ocupația/activitatea donatorilor pe pagina oficială a CEC.