Banca Mondială consideră că recent aprobatele amendamente la Legea privind declararea voluntară și stimularea fiscală sunt un pas înainte și îndeamnă autoritățile ca ele să intre în vigoare fără întârziere.

Noi vom colabora cu autoritățile în scopul evaluării impactului Legii privind declararea voluntară și stimularea fiscală, concentrându-ne pe implementare, atât până la, cât și după aprobarea acestor amendamente. De asemenea, vom monitoriza adecvarea controalelor în scopul administrării riscurilor fiscale și de guvernanță aferente”, se spune în comentariul Băncii Mondiale postat pe pagina de facebook a instituției.

Amintim că, la 8 noiembrie Parlamentul a modificat Legea privind declararea voluntară și stimularea fiscală. Astfel, taxa către bugetul de stat din suma mijloacelor băneşti declarate voluntar va crește de la 3% la 6%..

Modificările mai stipulează că nu pot fi subiecţi ai declarării voluntare a bunurilor persoanele care au fost sau sunt subiecţi ai declarării averii şi intereselor personale conform prevederilor Legii nr. 133 privind declararea averii şi a intereselor personale, precum şi membrii familiei (soţul/soţia, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreţinerea subiectului declarării) şi concubinul/concubina acestora.

Obiecte ale declarării voluntare trebuie să fie toate bunurile subiectului declarării voluntare – proprietarului de facto al acestora, dar care anterior a înregistrat juridic dreptul de proprietate pe numele unei alte persoane (proprietarul nominal), precum şi bunurile subiectului declarării voluntare declarate la valori reduse sau care nu au fost declarate.

Subiectul declarării voluntare îşi asumă pe propria răspundere că falsul în declaraţia prealabilă sau în notificarea cu privire la declararea voluntară a bunurilor este pasibilă de răspundere penală. În context, se completează şi modelele de declaraţii şi chestionare relevante procesului de declarare voluntară şi stimulare fiscală care sunt anexate la lege.