Administratorii căminelor studențești de stat din Republica Moldova vor fi obligați să doteze locuințele studenților cu calculatoare conectate gratuit la internet, prin wireless; minim două mașini de spălat și minim o mașină de uscat hainele, în corespundere cu necesitățile locatarilor căminului; cu baie cu apă caldă și sală de sport. O decizie în acest sens a fost luată ieri la ședința Guvernului. 

Gestionarii căminelor vor fi obligați să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea folosirii adecvate, neîntrerupte, cu excepția orelor sanitare, de către locatarii căminelor a mașinilor de spălat și de uscat haine, precum și folosirea spațiilor pentru baie.

Mai mult, accesul în cămine va trebui să fie asigurat 24/24. Totodată, administratorii căminelor nu vor mai putea să deconecteze energia electrică la ora 24:00.

Documentul aprobat de Executiv mai prevede ca comisiile de cazare constituite în instituţiile de învăţământ să mediatizeze, obligatoriu, inclusiv pe web site-ul instituției, cu cel târziu trei săptămâni până la finele lunii mai: a) numărul de locuri de cazare pentru fiecare cămin, în parte, din numărul total de locuri de cazare din acestea; b) criteriile aplicate la repartizarea acestora; c) alte condiţii ale procedurii de cazare. Pentru elevii, studenții, masteranzii și doctoranzii înmatriculați în anul I de studii, această informație urmează să fie mediatizată cel târziu la momentul deschiderii concursului de admitere.

Totodată, organele de administrare a căminelor vor fi obligate să asigure condițiile necesare de acces și de trai pentru persoanele cu dizabilități.