Comisia Electorală a aprobat bugetul pentru anul 2019 în sumă de 309 523,1 mii lei. Potrivit devizului de cheltuieli, pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 CEC a alocat suma de 110 204,4 mii lei.

Cei peste o sută de mii de lei vor fi repartizați după cum urmează:

  • Pentru CEC – 33240,9 mii de lei;
  • Cheltuieli pentru activitatea consiliilor electorale de circumscripţie – 12714,8 mii de lei;
  • Cheltuieli pentru activitatea birourile electoral al secției de votare – 54800,8 mii de lei;
  • Cheltuieli pentru activitatea birourilor electorale al secțiilor de votare peste hotarele țării – 6336,0 mii de lei;
  • Cheltuieli ale CICDE pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare – 3111,9 mii de lei;

De asemenea, în bugetul comisiei sunt prevăzute  139 999,7 mii lei pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale generale.

Bugetul dat se înaintează Guvernului pentru a fi inclus în proiectul bugetului de stat care va fi prezentat Parlamentului Republicii Moldova spre aprobare.