Guvernul a avizat pozitiv un proiect de lege potrivit căruia pensionarii din Moldova stabiliți peste hotare sunt obligați ca odată la șase luni să prezinte Casei Naționale de Asigurări Sociale un certificat de viață.

Potrivit proiectului a cărui autor este Valentina Buliga, beneficiarul de pensie va completa certificatul de viață și îl va semna la
misiunea diplomatică/oficiul consular al Republicii Moldova de pe teritoriul statului de domiciliu sau la subdiviziunile teritoriale ale Casei Naționale de Asigurări Sociale, care va autentifica faptul că acest document a fost semnat personal de titularul drepturilor sociale. În cazul în care beneficiarul nu prezintă sau nu transmite certificatul de viață în termenul indicat, Casa Națională de Asigurări Sociale suspendă plata pensiei acestuia începând cu luna următoare lunii expirării celor șase luni.