Parlamentul anunță concurs pentru funcțiile vacante de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Candidații trebuie să aibă studii superioare şi experienţă de cel puţin 5 ani în unul din domeniile audiovizualului, tehnologiilor de comunicare, dreptului, finanţelor, contabilităţii, gestiunii întreprinderilor, elaborării programelor sau informaţiilor în orice instituţie de creaţie.

De asemenea, candidații trebuie să aibă minim 25 de ani și nu trebuie să fi atins vârsta legală de pensionare. Aceștia trebuie să cunoască limba de stat, nu trebuie să aibă antecedente penale, iar în cazierul privind integritatea profesional, în ultimii 5 ani, nu treubuie să aibă înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională.
Dosarele potențialilor membri trebuie să conțină o recomandare din partea unei asociații obștești, fundații, asociații sindicale, asociații patronale, CV, acte care adeveresc studiile de licență, alte studii opțional, buletin de identitate, acte care confirmă experiența din domeniul audiovizualului, tehnologiilor de comunicare, dreptul altor domenii conexe și certificat de cazier judiciar.
Dosarele pot fi depuse în perioada 19-30 noiembrie 2018 la Comisia de profil.Membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului sunt numiţi prin hotărâre de Parlament pentru un mandat de 6 ani.
Concursul este anunțat după ce au expirat mandatele a 3 membri CCA – Iurie Colesnic, Cristina Duca și Olga Barbălată.