Ofițerul de presă al MAI, Alina Zbancă, a declarat pentru TV8 că nu deține textul Acordului semnat de ministerul de Interne și Mitropolia Moldovei și nu îl poate oferi. Totuși ea a precizat că activitățile din cadrul acordului țin de bisericile care sunt amplasate în subdiviziunile teritoriale ale ministerului, iar colaborarea cu Mitropolia se făcea mereu, acum pur și simplu a fost reluată.

În același timp, Zbancă a reafirmat că acordul de colaborare are drept scop promovarea educației spirituale și asistenței religioase a angajaților instituțiilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne. Mai jos un fragment din textul acordului:

Preotul este îndrumătorul religios şi spiritual în subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne în care își desfășoară activitatea, pe baza unui program integrat în planul lunar de activitate, aprobat de conducerea subdiviziunii respective.
Atribuțiile generale ale preotului, care se desfășoară în ținută canonică:
a) oficiază Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, slujbe şi servicii religioase, administrează Sfintele Taine, asigurând mărturisirea şi împărtășirea angajaților subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne;
b) desfășoară activitatea de pastoraţie individuală şi de grup în subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne;
c) desfășoară activitate de educație moral-spirituală a angajaților instituțiilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne;

Precizăm că acordul a fost semnat în baza articolului 31 din Constituție care se referă la Libertatea conştiinţei și are următoarele prevederi:
(1) Libertatea conştiinţei este garantată. Ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc.
(2) Cultele religioase sînt libere şi se organizează potrivit statutelor proprii, în condiţiile legii.
(3) În relaţiile dintre cultele religioase sînt interzise orice manifestări de învrăjbire.
(4) Cultele religioase sînt autonome, separate de stat şi se bucură de sprijinul acestuia, inclusiv prin înlesnirea asistenţei religioase în armată, în spitale, în penitenciare, în aziluri şi în orfelinate.