În capitală vor fi amenajate 80 de puncte de colectare a deșeurilor electrice și electronice, pentru ca ulterior acestea să fie reciclate. Proiectul, numit „Oraș curat cu e-Deșeu reciclat”, își propune să mărească gradul de conștientizare de către instituții și populație a necesității colectării și reciclării e-Deșeurilor, pentru a reduce indicii de poluare a mediului și evitarea depozitării acestor deșeuri, care sunt toxice pentru mediu și sănătate. 

„Dezvoltarea majoră a tehnologiilor electronice implică și o creștere exponențială a consumului de echipamente de acest gen şi, respectiv, de deșeuri electronice. Inițiatorii proiectului pledează pentru reintroducerea tehnicii învechite și uzate în circuitul economic din momentul în care devin deșeuri prin colectare şi reciclare”, informează autoritățile municipale.

Pe lângă cele 80 de puncte de colectare a deșeurilor, proiectul prevede și educarea unui comportament ecologic şi durabil din partea instituțiilor ce vor fi implicate în proiect şi restul populației din Republica Moldova.

Proiectul „Oraș curat cu e-Deșeu reciclat” este adresat reprezentanților din sectorul public, care vor fi încurajați să adopte practici durabile şi prietenoase mediului în activitatea lor, colectând şi sortând corect e-Deșeurile în cadrul oficiilor; agenților economici (producătorii de deșeuri, care cad sub incidența responsabilității extinse a producătorului), dar și reprezentanților din mediul academic, în calitate de promotori/ambasadori a informației, mesajelor ecologice și a practicilor de gestionare corectă a e-Deșeurilor.

Fiecare din instituțiile selectate pentru participare în cadrul proiectului vor fi asigurate cu tomberoane specializate pentru colectarea corectă a e-Deșeurilor (deşeuri de echipamente electrice şi electronice, inclusiv şi bateriile portabile uzate), beneficiind de suport informațional și logistic din partea organizatorilor și partenerilor proiectului.

Pentru înregistrare în calitate de beneficiar și participant în cadrul proiectului „Oraș curat cu e-Deșeu reciclat”, instituțiile trebuie să completeze formularul de participare  până la data de 30 noiembrie 2018. 

Inițiativa proiectului aparține A.O. „Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor”, sub patronajul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în parteneriat cu Asociația Moldrec, Primăria municipiului Chișinău şi cu suportul Programului de Granturi Mici al GEF, implementat de PNUD.