Promo-LEX a analizat posibilitatea organizării unui referendum în ziua alegerilor și recomandă Legislativului să nu legifereze desfășurarea referendumului republican în aceeași zi cu alegerile parlamentare din 24 februarie 2019. După ce a analizat mai multe aspecte, autorul opiniei Promo-LEX, Ion Manole constată că organizarea unui referendum consultativ în aceeași zi cu alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 nu are la bază un cadru legal explicit, ba mai mult – pe subiectul comasării scrutinelor de acest tip există un aviz negativ din partea Curții Constituționale, precum și reiese din interesele politice a partidului ce a propus inițiativa.

În același timp, asociația atrage atenția că inițiativa de comasare a scrutinelor va crește nejustificat de mult costurile exercițiului, va complica substanțial organizarea și desfășurarea scrutinelor, precum și va crea condiții inechitabile pentru concurenți/participanți. Avem în vedere, cel puțin, așa aspecte tehnice importante ca:
– dublarea numărului de consilii electorale de circumscripție;
– complicarea procedurilor de numărare a voturilor, totalizare și raportare a rezultatelor;
– probabilitatea creării unor condiții inechitabile pentru începutul campaniei electorale;
– creare a unor condiții inechitabile de finanțare a concurenților electorali prin deschiderea suplimentară a contului Fond electoral, pentru același partid/bloc electoral, dar deja în calitate de participant la referendum;
– posibilitatea eschivării de la raportare financiară pentru alegerile parlamentare prin camuflarea costurilor și cheltuielilor pentru două tipuri de scrutin.

Totodată, autorul analizei menționează că unul din subiectele propuse de PDM pentru referendum – revocarea deputaților – este: neconstituțional, contrar practicilor internaționale și imposibil tehnic de implementat în condițiile sistemului actual de alegere a
deputaților. În cazul celui de al doilea subiect – micșorarea numărului de deputați – atestăm un consens între fracțiunile cele mai numeroase din Parlament (PDM și PSRM), de unde deducem că această modificare ar putea fi dezbătută și adoptată de către legislativ, fără o consultare populară costisitoare și cu rezultate incerte.

Astfel, în unison cu concluziile Curții Constituționale, Promo-LEX este de părere că cumularea celor două tipuri de scrutin distincte va îngreuna procedura de vot, în special în condițiile implementării unui sistem electoral nou cu două buletine de vot, și care urmează a fi suplimentate cu alte două buletine.

„Promo-LEX reiterează, că prin inițierea unui referendum de tip consultativ pe niște subiecte, mai degrabă de oportunitate politică, decât de interes public, în aceeași zi cu alegerile parlamentare, inițiatorul referendumului – încalcă principiul egalității șanselor. PDM va avea atât calitatea de concurent electoral, cât și de participant la referendum. Partidul va dispune de două conturi Fond electoral distincte. Chiar dacă și alte partide vor avea calitatea de participant, imaginea PDM poate fi de două ori mai prezentă odată ce își asumă rolul de inițiator al referendumului”, se spune în opinia Asociației.

Astfel, Promo-LEX recomandă Parlamentului:
1. să nu legifereze desfășurarea referendumului republican în aceeași zi cu alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.
2. să modifice legislația potrivit Adresei Curții Constituționale, și anume: „ținând cont de necesitatea respectării termenului de 6 luni pentru revizuirea Constituției, ambiguitățile din Codul electoral privind posibilitatea comasării alegerilor și referendumului urmează a fi înlăturate pe cale legislativă”. Mai jos puteți citi integral analiza realizată de Promo-LEX: