În luna octombrie 2018, prin intermediul băncilor licențiate au fost transferate din străinătate în favoarea persoanelor fizice mijloace bănești în valoare netă de 111,07 milioane de dolari, în scădere cu 4,5 la sută comparativ cu octombrie 2017.

Conform provenienței geografice, transferurile în favoarea persoanelor fizice provin din următoarele trei zone: din UE – o pondere de 43,2 la sută, din CSI – o pondere de 26,7 la sută și din restul lumii – o pondere de 30,1 la sută.

În distribuția pe state a provenienței transferurilor în favoarea persoanelor fizice sunt de remarcat transferurile din Rusia cu o pondere de 25,2 la sută – 28,03 mil. USD) din total. De asemenea, menționăm transferurile din:
2. Israel – 16,9 la sută (18,81 mil. USD),
3. Italia – 12,4 la sută (13,77 mil. USD),
4. SUA – 8,2 la sută (9,12 mil. USD),
5. Germania – 7,5 la sută (8,37 mil. USD),
6. Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord – 6,2 la sută (6,85 mil. USD),
7. Franța – 4,0 la sută (4,49 mil. USD),
8. Cehia – 1,5% (1,62 mil. USD),
9. Irlanda – 1,4 la sută (1,60 mil. USD),
10. Spania – 1,4 la sută (1,51 mil. USD).
Structura pe zone geografice a transferurilor nete de mijloace bănești din străinătate în favoarea persoanelor fizice, octombrie 2018 ( %)

În structura pe valute a transferurilor din străinătate în favoarea persoanelor fizice, transferurilor în euro le-a revenit ponderea de 48,9 la sută, urmate de transferurile în dolari SUA – 44,3 la sută și cele în ruble rusești – 6,8 la sută.

În primele zece luni ale anului, volumul total al transferurilor bancare de mijloace bănești din străinătate în favoarea persoanelor fizice din Republica Moldova a constituit 1067,04 milioane dolari SUA, cu 7,9 la sută mai mult decât în aceeași perioadă a anului precedent.