Republica Moldova va iniția negocierile pentru încheierea unui nou acord bilateral de parteneriat politic și comerț cu Marea Britanie. Documentul va înlocui Acordul de Asociere Republica Moldova – UE în relațiile bilaterale dintre țara noastră și Marea Britanie după Brexit. În ședința de astăzi, 28 noiembrie, comisia politică externă și integrare europeană a aprobat avizul consultativ privind inițierea negocierilor.

Potrivit Parlamentului, acordul va asigura continuitatea relațiilor dintre țara noastră și Marea Britanie, va dezvolta parteneriatul politic bilateral, va consolida cooperarea economică și comercială, va crea condiții optime de cooperare în domenii de interes reciproc.

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va asigura și va monitoriza desfășurarea procesului de negocieri. Totodată, urmează a fi creat un grup de negociatori, din componența căruia vor face parte reprezentanți ai ministerelor și ai altor instituții, în funcție de capitolele negociate.

Acordul urmează a fi negociat în limba engleză. După semnarea acestuia, Parlamentul urmează să-l confirme.