Curtea Constiruțională a Moldovei (CCM) a decis astăzi că victimele torturii trebuie să aibă acces la materialele cauzei penale în care sunt vizate. Subiectul a fost examinat după o sesizare depusă de avocatul unei victime a torturii, la începutul lunii noiembrie 2018. Bărbatul a fost maltratat de către polițiști, iar CEDO a condamnat Moldova pentru investigarea inefectivă a cauzei lui, care durează din anul 2010 și la care au lucrat zece procurori.

Curtea a observat că, deși singurul motiv de refuz al accesului la materialele dosarului îl constituie confidențialitatea, statul deține și alte mecanisme prin care poate să prevină divulgarea informației cu privire la urmărirea penală. Un exemplu este prevederea din Codul de procedură penală, prin care partea vătămată și reprezentantul acesteia pot fi preveniți de către persoana care efectuează urmărirea penală despre faptul că nu au voie să divulge informaţia privind urmărirea penală, sub sancțiunea legii penale, se menționează într-un comunicat al CCM.

Având în vedere faptul că prezenta excepție de neconstituționalitate a fost ridicată într-o cauză penală care are ca obiect investigarea unei presupuse infracțiuni de tortură, Curtea a reținut că până la modificarea de către Parlament a prevederilor legale în acest domeniu, victimele torturii și reprezentanții acestora vor avea acces la toate materialele cauzei penale pe durata urmăririi penale, aceasta fiind regula generală, explică reprezentanții CCM.

În același timp, Curtea a menționat că accesul la materialele cauzei penale poate fi restricționat de către procuror, printr-o ordonanță motivată, dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții: (i) restricția este stabilită pentru o perioadă de timp rezonabilă; (ii) restricția se referă doar la anumite acte procedurale, și (iii) există riscul ca accesul deplin la materialele cauzei penale să prejudicieze desfășurarea urmăririi penale.