În perioada anilor 2017 – 2018, Agenția Servicii Publice (ASP) a depistat 460 de cazuri suspecte de falsificare a actelor. Mai mult de jumătate dintre aceste cazuri au fost confirmate, fiind vorba de falsificarea actelor de identitate. 

În același timp, în peste 220 de cazuri dintre acestea au fost deja finalizate investigațiile interne, iar materialele au fost transmise organelor de drept.

De asemenea, angajații ASP au identificat 55 de persoane care au încercat să obțină permis de conducere pentru altcineva. În urma verificărilor, 27 de dosare au fost deja expediate organelor de drept.

Potrivit reprezentanților ASP, în unele situații sus-menționate s-a constatat că solicitanții nu se aflau în țară.

Datele statistice arată că cel mai des încălcările sunt comise de către gemeni sau frați și surori care seamănă între ei.

„Agenția Servicii Publice îndeamnă cetățenii să nu recurgă la metode frauduloase pentru perfectarea actelor de identitate sau susținerea examenului pentru obținerea permisului de conducere, prin utilizarea identităților false (prezentarea fizică a altor persoane). Agenţia Servicii Publice deține un Sistem de recunoaștere facială care este integrat cu Registrul de stat al populației. În cazul depistării unor cazuri suspecte, sistemul emite o alertă. Dacă în urma verificării se constată cazuri de fraudă, dosarele sunt remise organelor de drept pentru examinare în conformitate cu legislaţia penală a Republicii Moldova”, se menționează într-un comunicat al ASP.

Agenția Servicii Publice este succesorul de drept al fostei Întreprinderi de Stat „CRIS „Registru”, care în anul 2017 a implementat Sistemul de recunoaștere facială (FRS).