Mai multe ONG-uri au semnat o declarație prin care condamnă adoptarea, în cel mai netransparent mod, a proiectului de modificare a Legii 131 privind achizițiile publice de către Parlament. Acest proiect de lege a mărit pragurile pentru achizițiile publice, ceea ce creează premise pentru majorarea considerabilă a volumului banilor publici utilizați netransparent și ineficient.

Precizăm că vineri, 30 noiembrie 2018, Parlamentul a adoptat, în două lecturi consecutive, proiectul de Lege nr. 430 care modifică Legea 131/2015 privind achizițiile publice prin mărirea semnificativă a pragurilor pentru procedurile de achiziții publice. În primul rând, acesta prevede mărirea pragurilor pentru achizițiile ce nu cad sub incidența Legii 131, adică achizițiile de valoare mică, de la 80,000 lei la 200,000 lei pentru bunuri și servicii, și de la 100,000 la 400,000 pentru lucrări. Într-al doilea rând, proiectul prevede mărirea limitei pentru desfășurarea procedurii prin Cererea Ofertelor de Prețuri (COP) de la 400,000 lei la 1,000,000 lei pentru bunuri și servicii și de la 1,500,000 la 2,000,000 lei pentru lucrări.

Potrivit semnatarilor, cea mai alarmantă modificare este mărirea considerabilă a pragurilor pentru achizițiile de mică valoare. „Aceste achiziții sunt total netransparente, nu sunt reglementare de Legea 131, se desfășoară în afara oricărui concurs public, iar rezultatele procedurii pot fi vizualizate doar prin contractul deja semnat, cu unicul „participant”, pe platforma electronică de achiziții Mtender. Rezultatele acestor proceduri nu pot fi contestate la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor. Mai mult decît atît, acest tip de proceduri este cel mai des utilizat de către autoritățile contractante prin divizarea unei achiziții mai mari în două sau mai multe achiziții mai mici, pentru a evita o procedură transparentă, cum este COP sau Licitația deschisă. Deși se numesc achiziții de „valoare mică”, valoarea cumulativă a acestora exprimată în bani nu este deloc mică”, spun semnatarii declarației.

Semnatarii mai spun că proiectul a fost adoptat, după patru zile de la înregistrare, în două lecturi consecutive în aceeași zi, în ultima zi din sesiunea parlamentară, în lipsa oricăror consultări și dezbateri publice, ceea ce 1constituie o sfidare a normelor și valorilor democratice declarate de către guvernanți!.

Autorii declarației mai notează că proiectul dat nu a fost găsit în nici una din agendele ședințelor Comisiei Economie, Buget și Finanțe și nu are avizele nici uneia dintre comisiile parlamentare, a Guvernului sau expertiza anti-corupție. În concluzie, semnatarii condamnă cu fermitate modul în care a fost adoptat proiectul de lege și reiterăm importanța respectării prevederilor legislației naționale, dar și a angajamentelor internaționale asumate de către Republica Moldova.

Declarația poate fi citită mai jos: