Primăria Chișinău supune consultărilor publice proiectul Bugetului municipiului pentru anul 2019.

Documentul prevede venituri în sumă de 3,8 miliarde lei și cheltuieli de 4,24 miliarde lei. Deficitul bugetar constituie 441 milioane lei.

Anunțul despre organizarea consultărilor publice referitor la buget este plasat pe site-ul oficial al Primăriei Chișinău,www.chisinau.md, la modulul: Transparența decizională / Consultăre publică.

Recomandările asupra proiectului supus consultării pot fi expediate până la data de 14.12.2018, ora 17:00, pe adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, MD-2012 sau la adresa electronică: galina.semeniuc.dgf@cmc.md sau olga.ursu@pmc.md. Persoana de contact Galina Semeniuc, tel. (022)223599.