Miercuri, 5 decembrie, are loc o nouă ședință de Guvern prezidată de premierul Pavel Filip. Cabinetul de miniștri urmează să examineze 20 subiecte incluse pe ordinea de zi. Lista acestora o găsiți mai jos:

1. Cu privire la cadre
2. Cu privire la înființarea monumentului domnitorului Ștefan cel Mare și Sfînt în orașul Ungheni
3. Cu privire la înființarea monumentului în memoria victimelor deportărilor staliniste din satul Sireți, raionul Strășeni
4. Cu privire la Registrul național al calificărilor
5. Pentru modificarea punctului 8 din anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 846/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii cinematografiei nr. 116/2014
6. Pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Belarus privind colaborarea în domeniul educației, semnat la Minsk la 30 octombrie 2018
7. Pentru modificarea Regulamentului privind acordarea ajutorului de șomaj și alocației de integrare sau reintegrare profesională deținătorilor de terenuri agricole situate după traseul Rîbnița-Tiraspol, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 639/2006
8. Cu privire la transmiterea unor bunuri
9. Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1433/2016 privind instituirea Comisiei pentru delimitarea suplimentară a unor obiecte ale patrimoniului cultural-național al Republicii Moldova care fac parte din complexul „Combinatul de Vinuri „Cricova” – S.A.”
10. Pentru modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr.325/2011 cu privire la Comisia hidrotehnică interguvernamentală pentru implementarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării, semnat la Chișinău la 28 iunie 2010
11. Cu privire la aprobarea Planului sectorial anticorupție în domeniul protecției mediului pentru anii 2018-2020
12. Cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești pentru participare la cea de-a III-a ședință a Comitetului mixt moldo-american de cooperare comercial-economică (5-7 decembrie 2018, Washington D.C., Statele Unite ale Americii)
13. Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat format de Sistemul informațional automatizat al Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112
14. Cu privire la organizarea și funcționarea Instituției Publice ,,Agenția Informațională de Stat „Moldpres”
15. Cu privire la aprobarea Statutului Instituției publice „Laboratorul central fitosanitar”
16. Cu privire la aprobarea Statutului Instituției publice „Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”
17. Cu privire la aprobarea Statutului Instituției publice „Centrul Republican de Diagnostic Veterinar”
18. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
9. Pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 331/2011 cu privire la eliberarea invitaţiilor pentru străini
20. Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 960/2017 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 109/2017 privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal şi privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene