Comisia Electorală Centrală precizează că numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (RSA) la data de 10 decembrie 2018 este de 3 265 997. Femeile reprezintă 52,66% (1 719 911 persoane), iar bărbații 47,34% (1 546 086 persoane).

Din numărul total, doar 2 824 874 de cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II. Diferența cuprinde persoanele care au cetățenia Republicii Moldova, dar nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, inclusiv cei care au emigrat autorizat peste hotarele țării – 210890 de persoane și cetățenii cu drept de vot având domiciliul înregistrat în unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităţilor constituţionale ale Republicii Moldova – 230233.

Potrivit CEC, în baza datelor prezentate de către Agenția Servicii Publice, în Registrul de stat al populației se atestă 99.598 de cetățeni ai Republicii Moldova cu vârsta peste 18 ani, care au emigrat autorizat peste hotarele țării.