Biroul Național de Statistică nu dispune de un sistem de management financiar și control eficient pentru asigurarea conformității ținerii evidenței contabile și gestionării patrimoniului de stat, precum și corectitudinii și plenitudinii raportării către organele de competență. Este concluzia Curții de Conturi în urma auditului efectuat în cadrul instituției în baza rapoartelor financiare încheiate la 31 decembrie 2017.

Potrivit Curții de Conturi, probele de audit acumulate denotă că, Biroul Național de Statistică nu a întreprins acțiunile de rigoare privind înregistrarea drepturilor patrimoniale la organele cadastrale teritoriale a patru bunuri imobile cu suprafața de 1299 m.p., valoarea de bilanț a cărora constituie 5,1 mil. lei. Totodată, șapte bunuri imobile valoarea de bilanț a cărora constituie 6,2 mil.lei deși, au fost înregistrate la organul cadastral nu au fost evaluate corespunzător, ceea ce a afectat veridicitatea informațiilor aferente elementelor patrimoniale deținute, precum și asigurarea integrității și bunei gestionări a acestora.

„În acest context, se denotă și neînregistrarea în evidența contabilă a loturilor de teren cu suprafața totală de 1,9 ha cu valoarea de cca 1,5 mil. lei, din care pentru 4 loturi de teren cu suprafața totală de 0,42 ha nu au fost înregistrate drepturile de proprietate, nefiind asigurată conformitatea gestionării patrimoniului public prin recunoașterea și apariția drepturilor asupra acestora”, se mai spune în raportul Curții de Conturi.

Un alt aspect de menționat, este prezența imobilizărilor fondurilor publice în formarea unor stocuri de materiale neutilizabile. În anul 2017 au fost casate bunuri materiale, care nu au fost utilizate în recensământul populației în sumă de 60,2 mii lei. Totodată, echipa de audit a constatat depozitarea unor bunuri materiale (genți pentru recenzori, veste cu logotip, diferite chestionare, blanchete), care și-au pierdut actualitatea în valoare de 413,1 mii lei.

Biroul Național de Statistică, având în anul 2017 calitatea de fondator al Întreprinderii de Stat Editura de Imprimate „Statistica”, nu a contabilizat cota statului în capitalul social în valoare de 1,4 mil. lei, urmare a reevaluării bunurilor transmise în gestiune și nu a fost emisă decizia privind efectuarea modificărilor referitor la înregistrarea terenurilor în valoare de 4,8 mil. lei în capitalul social. Acest context a afectat veridicitatea informațiilor din rapoartele financiare cu 6,2 mil. lei.

Probele de audit aferente domeniului privind remunerarea muncii au relevat că nu au fost utilizate concediile anuale de către angajați în termenul stabilit de cadrul normativ, fapt ce a condiționat cheltuieli bugetare suplimentare neplanificate de circa 1,3 mil.lei. Concomitent, auditul a constatat înregistrarea a 2890 zile de concediu nefolosit pentru perioada anilor 2011-2017. Auditul public extern a identificat și alte observații de audit aferente domeniilor abordate, fiind incluse în scrisoarea către Biroul Național de Statistică, respectiv înaintate recomandări de remediere.

Anterior, Curtea de Conturi a realizat misiune de audit la BNS, fiind înaintate cerințe și recomandări tangențiale eliminării deficiențelor depistate, precum și remedierii situațiilor constatate. Auditul a evaluat gradul de implementare a cerințelor și recomandărilor înaintate, remarcând nivelul scăzut de realizare a acestora.

Proiectul raportului auditului situațiilor financiare ale Biroului Național de Statistică (BNS) a fost examinat în cadrul ședinței Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) din 12 decembrie curent.